Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskop Seppo Häkkinen: Vägen framåt är ett gemensamt ansvar för varandra och för de svagaste

Publicerad 06.12.2021

Predikan vid självständighetsdagens ekumeniska festgudstjänst i Helsingfors domkyrka 6.12.2021 hölls av biskopen i S:t Michels stift Seppo Häkkinen. I sin predikan utgick Häkkinen från Matteusevangeliets berättelse där Jesus talar till sina lärjungar om storheten i att tjäna varandra (Matteus 20:25-28).

Biskop Häkkinen påminde om de oroliga krigstider som Finland genomlevt och undrade om vi kommer ihåg att vara tacksamma över det självständiga land och den välfärdsstat som vi har.

Han berättade om ett brev som han hittat i en gammal familjebibel och som påmint honom om
att Finland för 80 år sedan var mitt uppe i krig. Häkkinen konstaterade att minnen från krigstiden är närvarande ännu idag.
– I många familjebiblar och brev har minnen sparats från de svåra åren för vårt folk. Minnena är en del av oss och den här dagen.

Biskop Häkkinen konstaterade att coronapandemin har lärt oss att livet är skört och oförutsägbart.
– Vi bär fortfarande masker och lever med begränsningar. Oron för de sköra och äldre fortsätter. Personalen inom hälso- och sjukvården arbetar på gränsen för vad de orkar med. Inställningen till vaccinationer delar människor. De ses ofta bara utifrån individens rättigheter och man förbiser det som är bäst för de andra och hela samhället. Vägen framåt är ett gemensamt ansvar för varandra och särskilt för de svagaste.

Häkkinen konstaterade att vi lever i ett självcentrerat samhälle men påminde samtidigt om att Jesus undervisning var en motkultur på sin tid – och är det fortfarande.
– Den verkliga storheten och makten ligger i att tjäna andra. Viktigast är inte min egen fördel och mitt bästa, utan den andras fördel och det gemensamma bästa.

– Vad krigsgenerationerna lär oss idag är tydligt. Förståelsen av det gemensamma goda är en resurs med vilken vår nation har klarat sig självständig och fri i över ett sekel, sade biskop Häkkinen.

– Vi har lyckats bygga upp en nordisk civiliserad stat och ett välfärdssamhälle. Det här har varit möjligt då vi tillsammans har arbetat för det gemensamma goda. Också när coronapandemin nu fortsätter behöver vi bära ett gemensamt ansvar. Då orkar vi och klarar oss, sade Häkkinen.

Gudstjänsten direktsändes i radion och tvn.

Biskop Häkkinens predikan i svensk översättning finns som bilaga till nyheten.

Bilagor till nyheten