Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Lappo domkapitel fastställde valresultatet i biskopsvalet

Publicerad 26.11.2021

Lappo domkapitel kontrollräknade rösterna och fastställde valresultatet och valdeltagandet i biskopsvalet i Lappo stift vid sin session på fredag 26.11. Kontrollräkningen medförde inga betydande ändringar i valresultatet. I valet valdes domprosten i Lappo stift Matti Salomäki till ny biskop i stiftet.

Enligt kontrollräkningen fick Matti Salomäki sammanlagt 478 röster (54,9 %) och stiftsdekanen i Lappo stift Terhi Kaira 393 röster (45,1 %). Inga tomma röster hade getts. Fem valsedlar förkastades. Valdeltagandet var 91,5 procent (enligt den preliminära rösträkningen 91,4 %). 

Fördelningen av röster enligt prosteri finns på Lappo stifts webbplats. I biskopsvalet fanns 957 röstberättigade. Stiftets alla präster och lektorer var röstberättigade i valet och ett motsvarande antal lekmannaelektorer.

Matti Salomäki tillträder som biskop i Lappo stift 1.2.2022. Salomäki vigs till ämbetet av ärkebiskop Tapio Luoma i Lappo domkyrka söndag 6 februari 2022.

Mera information:
lagfarna assessorn Tuomas Hemminki, domkapitlet i Lappo stift, tuomas.hemminki@evl.fi, tfn 050 338 2570