Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

I ett nytt mobilspel kan man testa sitt intresse för att jobba i kyrkan

Publicerad 18.11.2021

Kyrkans utbildningscentral har i samarbete med webbtjänsten Oikotie byggt ett spel som berättar om yrken i kyrkan. I spelet Kyrkans yrken får spelaren som resultat en TOP-5-lista över yrken som intresserar hen mest utgående från de val hen gjort i spelet. Via resultatsidan kommer spelaren direkt vidare så att hen också kan bekanta sig med den mångfald av yrken som finns i kyrkan. Samtidigt får hen till exempel veta vilka utbildningsmöjligheter det finns för olika jobb i kyrkan. Spelet finns på både svenska och finska.

– Idén till spelet Kyrkans yrken föddes då unga framförde önskemål om att lätt hitta information om jobb i kyrkan och utbildningsmöjligheter för det, berättar sakkunnig Marja Pesonen.

Spelet vänder sig i första hand till unga som avslutat sin grundutbildning och funderar på framtida utbildning och yrke. Det är också ett redskap för till exempel studiehandledare och lärare.

– Kyrkans spel berättar på ett roligt och människonära sätt om kyrkans värderingar, uppgifter och kultur. Spelet engagerar unga och även lite äldre att utforska sin karriärbana och hurdana arbetsuppgifter det finns i kyrkan, säger Hanna Auvinen. Auvinen jobbar i teamet Employer branding på Oikotie. Teamet planerar och förverkligar spellösningar som stöder rekrytering och arbetsgivarens framtoning.

– Oikotie har flera års erfarenhet av att göra rekryterings- och imagespel för arbetsgivare. Vi ser tydligt att spel och spelifiering är framtiden, konstaterar Hanna Auvinen.

För närvarande jobbar närmare 20 000 anställda inom församlingar, kyrkliga samfälligheter, vid stiftens domkapitel och på Kyrkostyrelsen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det finns en mångfald av yrkesbeteckningar inom kyrkan.

Ungefär hälften av jobben i kyrkan är uppgifter inom kyrkans så kallade andliga arbete; dit hör präster, kantorer, diakoner och anställda inom ungdoms- och barnverksamheten. Dessutom sysselsätter kyrkan personer med uppgifter inom bland annat administration och ekonomi, kontorsarbete, kommunikation, it och fastighets- och trädgårdsarbete.

Kyrkan och spelet Kyrkans yrken är med på Studiamässan som ordnas i Helsingfors mässcentrum 23-24.11.2021. 

Spelet Kyrkans yrken

Kirkon ammatit -peli

Mera information:
Marja Pesonen, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 050 357 4927, marja.pesonen@evl.fi
Hanna Auvinen, Product manager, Oikotie Oy, tfn 050 3556138, hanna.auvinen@oikotie.fi 
Milja Westerlund, tf stiftssekreterare, Borgå domkapitel, tfn 040 142 5222, milja.westerlund@evl.fi