Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tidtabell för kommunikationen kring andra omgången i biskopsvalet i Lappo stift

Publicerad 16.11.2021

Andra omgången i valet av biskop i Lappo stift ordnas tisdag 23 november 2021. Kandidaterna i den andra omgången är stiftsdekan Terhi Kaira och domprost Matti Salomäki, vilka samlade flest röster i första omgången av valet. Valmötena i Lappo stifts sex prosterier inleds klockan 13. I takt med att prosterierna blir klara med sin rösträkning meddelas deras röster via Lappo stifts Facebooksida och via kyrkans finska och kyrkans svenska Twitterkonton. 

Vi informerar via pressmeddelande om de preliminära valresultaten under tisdag eftermiddag. Klockan 18 ordnas en presskonferens där medierna kan möta den som valts till biskop. Presskonferensen kan följas via Lappo stifts YouTubekanal

Medierna är välkomna att delta i presskonferensen på plats i auditoriet i Kirkonkranni på Ala-Kuljun katu 1, ingång D, i Seinäjoki eller via Microsoft Teams (journalister kan be om länk till Teams på e-postadressen lapua.tuomiokapituli@evl.fi).
Lappo domkapitel fastställer valresultatet fredag 26 november vid en domkapitelssession som inleds klockan 9.

Inför den andra valomgången ordnas en valpanel med Terhi Kaira och Matti Salomäki idag tisdag 16 november klockan 18 i Lappo domkyrka. Valpanelen leds av kyrkans kommunikationschef Eeva-Kaisa Heikura och kan följas via direktströmningen på stiftets Youtubekanal eller Facebooksida, eller på plats om man anmält sig på förhand. Tillfället tolkas till finskt teckenspråk.

Det finns ca 950 röstberättigade i biskopsvalet i Lappo stift, hälften präster och hälften lekmän. Församlingarna i Lappo stift har utsett 452 lekmannaelektorer till valet. Dessutom har stiftets alla präster och tjänstgörande lektorer, stiftets sju kyrkomötesombud, stiftsfullmäktiges 14 lekmannamedlemmar, stiftets representant i kyrkostyrelsens plenum, domkapitlets lekmannamedlem och lagfarna assessor rösträtt i valet.

Den nya biskopen i Lappo stift tillträder 1 februari 2022. Ärkebiskop Tapio Luoma viger hen till ämbetet i Lappo domkyrka söndag 6 februari.

Mera information om valet:
Lappo stifts webbsidor om biskopsvalet 
allmänt om valet och under valdagen: lagfarna assessorn Tuomas Hemminki, domkapitlet i Lappo stift, tuomas.hemminki@evl.fi, tfn 050 338 2570

Kontakter under valdagen:  stiftspastor Jaakko Antila, jaakko.antila@evl.fi, tfn 040 777 3210 
Kyrkans kommunikation under valdagen: sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tuija.helenelund@evl.fi, tfn 050 529 8503

Kandidaternas (i andra omgången) webbplatser:
3. Terhi Kairas webbplats: www.terhikaira.fi/
4. Matti Salomäkis webbplats: www.mattisalomaki.fi/

Tidigare nyheter där de två kvarvarande kandidaterna presenterats:
19.7.2021 Domprost Matti Salomäki kandidat till biskop i Lappo stift - evl.fi
2.8.2021 Stiftsdekan Terhi Kaira kandidat i biskopsvalet i Lappo stift - evl.fi