Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötets höstsession avslutades i Åbo

Publicerad 12.11.2021

Kyrkomötet behandlade som sista ärende på fredag framtidsutskottets betänkande om varumärket Kirkko Suomessa som Evangelisk-lutherska kyrkan använder framför allt i sociala medier.

Utskottet konstaterar i sitt betänkande att benämningen Kirkko Suomessa i sociala medier är förenad med ekumeniska utmaningar men också med kommunikationsmöjligheter.

Framtidsutskottet anser Kirkko Suomessa-kontona i sociala medier är människonära och skapar en bild av en varm och accepterande kyrka men anser det nödvändigt att Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland handlar ekumeniskt respektfullt och tar hänsyn till de andra kyrkorna. De utlåtanden som framtidsutskottet fick av andra kyrkor och samfund i Finland ger uttryck för en oro för att varumärket tränger undan andra kyrkliga samfund och gör dem mindre synliga.

Kyrkomötet förutsätter att kyrkostyrelsen tar hänsyn till de ekumeniska och kommunikativa synvinklar om  varumärket Kirkko Suomessa i beredningen av kyrkans kommunikationsutredning, som pågår som bäst.

Luoma: Gemensam vilja föds via diskussioner

Ärkebiskop Tapio Luoma sade i sitt avslutningstal om att kyrkomötets gemensamma väg inte bara är att vandra sida vid sida.

– Det betyder också ett mål som vi fortgående strävar efter: att vi ser och går i samma riktning, mot ett gemensamt mål, sade Luoma. Han påminde om att kyrkomötets gemensamma vilja inte föds av sig själv utan via de många diskussioner och förhandlingar som kyrkomötesombuden för när de samlas.

Ärkebiskopen och hela kyrkomötet tackade biskopen i Lappo stift Simo Peura som för sista gången deltog i kyrkomötet innan han går i pension.

Kyrkomötet samlas nästa gång till vårsession i Åbo 3-6.5.2022.

Framtidsutskottets betänkande 3/2021 

På webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet finns aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlades och spellista över höstens plenumarbete i kyrkomötet.

Ombuden i kyrkomötet finns på sidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud.

Fotografier från kyrkomötet finns i kyrkans mediebankÖppna länk i ny flik.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503