Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Dr Martin Junge: Dagens utmaning i samhälle och kyrka är splittring

Publicerad 08.11.2021

Kyrkomötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland inleddes i Åbo på måndag 8.11. Öppningstalet hölls av tidigare generalsekreteraren för Lutherska världsförbundet teol. dr Martin Junge, som gick i pension i slutet av oktober. Junge talade om att vara kyrka, och framför allt att vara luthersk kyrka, i dagens föränderliga värld.

Junge fäste uppmärksamhet vid de utmaningar mänskligheten lever med idag.

– Den mest grundläggande är att vi verkar leva i en tid då mänskligheten finner det utmanande att leva tillsammans. Familjer splittras, och det gör samhällen och nationer också. Multilaterala strukturer som har byggts upp med möda under de senaste decennierna utsätts för hård press.

– Var kommer kyrkan in i det här sammanhanget av splittring och bristande kommunikation? Stärker kyrkan det som splittrar, bidrar kyrkan till det mönster av att exkludera, avfärda och segregera som präglar så mycket idag? Eller hörsammar kyrkan Guds kallelse att bli det Gud har gjort oss till: ett, undrade Junge.

Han konstaterade att spänningarna också finns inom kyrkan och betonade vikten av enhet i kyrkan.

– När jag ser fragmentering och isolering i kyrkan har jag börjat undra hur rätt en kyrka, eller delar av en kyrka, kan ha om det där "att ha rätt" går tvärtemot att bli ett – orsaken till att Gud blev människa i Kristus? Att ha rätt och göra rätt är fortfarande två helt skilda saker. Enhet i kyrkan och bland kyrkor är inte ett självändamål utan ett föregripande av vad Gud gör i denna värld, påminde Junge.

Kyrkan inte lägre en självklarhet

Junge uttryckte en oro inför det han kallade den arga kyrkan som han menar verkar vinna terräng.
– En arg kyrka kan inte predika nåd. En uteslutande kyrka kan inte predika rättvisa och försoning. En grälande kyrka kan inte på ett trovärdigt sätt predika att de som håller fred är saliga.

Han menade att det att man är arg, exkluderande och grälsjuk är uttryck för den djupa ångest som finns i många kyrkor i dag.

– Det gör ont att man mister medlemmar, att man har mindre att säga till om. Det finns känslor av misslyckande och frustration för att man upplever att man inte lyckas ge vidare trons skatter till dagens människor.

– En följd av det här är att kyrkan inte är en självklarhet längre. Byggnaderna kanske står kvar, precis som institutionerna och strukturerna. Men kyrkan finns inte längre i många människors tankar, hjärtan och liv på samma sätt som förr.

Junge sade att det är en utmaning, men det är samtidigt kyrkans största möjlighet.

– Det finns ingen annan tid att vara kyrka än just nu. Det finns inte heller en bättre tid att vara kyrka än just nu. För att kyrkan ska ta det här tillfället i akt måste den motstå en stor frestelse: att söka sin framtid i det förflutna, sade Junge

– Det är inte nostalgi utan hoppet som driver kyrkan framåt.

Junge sade att kyrkans framtid är öppen men dess bana och riktning präglas av rikedom och dess historia är full av exempel på hur den har hållit sig trogen evangeliet.

– Så här är vi, kallade att lägga till vårt kapitel. Det är i ljuset av den underbara frasen som jag ser hur lutherska kyrkor världen över fortsätter att ta till sig och leva in sig i insikten om kyrkans vigda ämbete, som är öppet för både män och kvinnor. Det är en gåva till kyrkan, ett sätt att mer till fullo leva ut det överflöd som finns i Kristi evangelium.

Martin Junges tal i sin helhet i svensk översättning finns som bilaga.

Ärkebiskop Tapio Luoma öppnade mötet på måndag morgon. Under den veckolånga sessionen ska kyrkomötet bland annat behandla kyrkans ekonomi och lagstiftning.

Följ kyrkomötet via nätet

Det går att följa direktströmningen från kyrkomötet via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet

På samma webbsida finns också aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlas och preliminär arbetsplan för veckan.

Ombuden i kyrkomötet finns på sidanevl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous

Bilder av Martin Junge kan laddas ner ur kyrkans mediebank.

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to)

Bilagor till nyheten