Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans ekonomi och lagstiftning på agendan då kyrkomötet samlas i Åbo 8-12 november

Publicerad 04.11.2021

Kyrkomötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlas 8-12 november på Turun kristillinen opisto på Ringbrynjegatan 7 Åbo. I höst är journalister välkomna att följa mötet på plats. Under mötet fäster man fortsättningsvis vikt vid goda rutiner, såsom användning av ansiktsmask, god handhygien och säkerhetsavstånd. Arbetet i plenum direktströmmas liksom tidigare via kyrkomötets webbplats.

Kyrkomötets öppningsmässa som hålls måndag 8.11 klockan 8.30 i S:t Marie kyrka direktströmmas. I mässan predikar biskopen i S:t Michels stift Seppo Häkkinen.

Ärkebiskop Tapio Luoma öppnar sessionsveckan klockan 10.30 i plenisalen på Turun kristillinen opisto. Vid öppningssessionen talar Lutherska världsförbundets tidigare generalsekreterare Martin Junge.

Ärenden under höstsessionen

Kyrkomötet ska under veckan behandla bland annat lagutskottets betänkande (1/2021) om ny lagstiftning för kyrkan. Betänkandet innehåller förslag till ny kyrkolag, speciallagar för kyrkan och kyrkoordning. Biskopsmötet och kyrkans lagsgranskningskommitté har gett utlåtanden i frågan.

På kyrkomötets agenda finns också Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds budgeter 2022 och verksamhets- och ekonomiplaner 2022-2024. Kyrkomötet behandlar också en balanseringsplan för Kyrkans centralfond som en del av centralfondens verksamhets- och ekonomiplan för 2022-2024. Till centralfonden hör Kyrkostyrelsen och kyrkans nio stift. Mötet behandlar också centralfondens fastighetsstrategi och den utredning som kyrkomötet bett Kyrkostyrelsen göra om projektet Uusi tila i Kyrkans hus (Södra kajen 8, Helsingfors).

Kyrkomötet ska också ge utlåtande till förslag till ny självstyrelselag för Åland. Kyrkostyrelsen gav i augusti ett utlåtande i frågan men betonade samtidigt att det främst hör till kyrkomötets uppgifter att ge utlåtandet om detta. 

Till höstens kyrkomöte har inkommit ett budgetinitiativ om tryggande av verksamheten vid Enonkoski klosterkommunitet och ett ombudsinitiativ om att stärka evangelisationsverksamheten i kyrkan. Kyrkomötet behandlar också konstitutionsutskottets betänkande om ett ombudsinitiativ om att utse faddrar åt vuxna.

Följ kyrkomötet via nätet

Det går att följa direktströmningen från kyrkomötet via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet

På samma webbsida  finns också aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlas och preliminär arbetsplan för veckan (på finska). 

Ombuden i kyrkomötet finns på sidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous

Beställ kyrkomötets nyhetsbrev

Kyrkomötets kansli ger ut ett tvåspråkigt nyhetsbrev om kyrkomötets arbete. Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger i året och riktar sig till alla som är intresserade av kyrkomötet. I nyhetsbrevet inför kyrkomötet berättas om vilka ärenden som kommer att behandlas under mötesveckan och efteråt informerar man om de beslut som fattades under veckan.

Beställ nyhetsbrevet 

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230 (to-fr)

Nyheten uppdaterad 4.11.2021 kl. 20.40.