Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Tidtabellen för kommunikationen kring valet av biskop i Lappo stift

Publicerad 26.10.2021

Första omgången i valet av biskop i Lappo stift ordnas tisdag 2.11.2021. Valmötena i Lappo stifts sex prosterier inleds klockan 13. I takt med att prosterierna blir klara med sin rösträkning meddelas deras röster via Lappo stifts Facebooksida och via kyrkans finska och kyrkans svenska Twitterkonto.

Valet avgörs redan i första omgången om någon av kandidaterna får mera än hälften av de avgivna rösterna. Ifall ingen får minst hälften av rösterna ordnas en andra valomgång mellan de två kandidater som samlar flest röster i valet.

Vi informerar via pressmeddelande om de preliminära valresultaten i den första valomgången under tisdag eftermiddag (2.11). Klockan 18 ordnas en presskonferens där medierna kan möta den som valts till biskop eller de två kandidater som går vidare till andra valomgången. Det går att följa med presskonferensen via Lappo stifts YouTubekanal

Medierna är välkomna att delta i presskonferensen på plats i auditoriet i Kirkonkranni på Ala-Kuljun katu 1, ingång D, i Seinäjoki eller via Microsoft Teams. Journalister kan be om länk till deltagande i presskonferensen via Teams från Lappo domkapitel på e-postadressen lapua.tuomikapituli@evl.fi.

Den första valomgångens valresultat fastställs av Lappo domkapitel fredag 5 november vid en session som börjar klockan 9. En eventuell andra valomgång hålls 23 november. Då är valdagens tidtabell den samma som vid första valomgången. Också presskonferensen ordnas på samma plats och vid samma tid. Den eventuella andra omgångens valresultat fastställs fredag 26 november vid en domkapitelssession som inleds klockan 9.

Kandidater i valets första omgång är kontraktsprost Jouko Ala-Prinkkilä (nr 2), stiftsdekan Terhi Kaira (nr 3), domprost Matti Salomäki (nr 4) och prosten Jukka Jämsén (nr 5). Inför en eventuell andra valomgång ordnas valpanel med de två kandidater som gått vidare i valet tisdag 16.11.2021 klockan 18 i Lappo domkyrka. Valpanelen kan följas via direktströmningen på stiftets Youtubekanal eller Facebooksida, eller på plats om man anmäler sig på förhand.

Det finns ca 950 röstberättigade i biskopsvalet i Lappo stift, hälften präster och hälften lekmän. Församlingarna i Lappo stift har utsett 452 lekmannaelektorer till valet. Dessutom har stiftets alla präster och tjänstgörande lektorer, stiftets sju kyrkomötesombud, stiftsfullmäktiges 14 lekmannamedlemmar, stiftets representant i kyrkostyrelsens plenum, domkapitlets lekmannamedlem och lagfarna assessor rösträtt i valet.

Den nya biskopen i Lappo stift tillträder 1 februari 2022. Ärkebiskop Tapio Luoma viger hen till ämbetet i Lappo domkyrka söndag 6 februari.

Mera information om biskopsvalet:
Lappo stifts webbsidor om biskopsvalet 
lagfarna assessorn Tuomas Hemminki, domkapitlet i Lappo stift, tuomas.hemminki@evl.fi, tfn 050 338 2570

Kontakter till stiftet under valdagen:  stiftspastor Jaakko Antila, jaakko.antila@evl.fi, tfn 040 777 3210 
Kyrkans kommunikation: sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tuija.helenelund@evl.fi, tfn 050 529 8503
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, asa.holmvik@evl.fi, tfn 040 581 1815

Kandidaternas webbplatser (kandidaterna i nummerordning):
2. Jouko Ala-Prinkkiläs webbsidor: www.joukoala-prinkkila.fi/
3. Terhi Kairas webbplats: www.terhikaira.fi/
4. Matti Salomäkis webbplats: www.mattisalomaki.fi/
5. Jukka Jämsens webbplats:  www.jukkajamsen.fi

Tidigare nyheter där kandidaterna har presenterats:
19.7.2021 Jukka Jämsén, sakkunnig i mission och internationellt arbete, kandiderar till biskop i Lappo stift
19.7.2021 Domprost Matti Salomäki kandidat till biskop i Lappo stift
2.8.2021 Stiftsdekan Terhi Kaira kandidat i biskopsvalet i Lappo stift
12.8.2021 Kontraktsprost Jouko Ala-Prinkkilä kandidat i biskopsvalet i Lappo stift