Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Sakkunniga vid Kyrkans fostran och familjefrågor fick Setas pris för saklig information

Publicerad 22.09.2021

Människorättsorganisationen Seta rf har gett enheten för Kyrkans fostran och familjefrågor sitt pris för saklig information. Setas ordförande Sakris Kupila överräckte priset till enhetschefen Jarmo Kokkonen och ledande sakkunnig Sari-Annika Pettinen 14.9.2021 på Kyrkostyrelsen i Helsingfors.

Seta delar varje år ut ett pris för saklig information åt personer eller organisationer som främjar sexuella eller könsminoriteters ställning eller sprider salig information om sexuell läggning eller könsmångfald.

Ny publikation nämndes i prismotiveringen

Enligt årets prismotiveringar tilldelas utmärkelsen Evangelisk-lutherska kyrkans enhet för fostran och familjeärenden för dess förtjänstfulla arbete med att sprida saklig information om kön och sexuell orientering, familjers mångfald och försvar av hbtq-personer, speciellt i församlingarnas familjearbete. Enheten för Kyrkans fostran och familjefrågor färdigställde i år publikationen Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnissa. Den finska publikationen har spridits i församlingar, religiösa organisationer och bland fostrare, även i städernas arbete. Publikationen finns nu också översatt till svenska; Hur mår unga hbtq-personer i församlingarna?

Setas styrelse säger att de också uppskattat att enheten har fördjupat sig i ett mycket aktuellt ämne och gjort något konkret för att stärka hbtq-ungas välmående. Den nämner också enhetens webbinarier med hbtq-teman som Saanko olla totta kirkossa? (ung. Får jag vara sann i kyrkan?) ja Sateenkaariparit – mitä kuuluu nyt? (ung. Hbtq-par – hur har ni det nu?)

− Kyrkan når en stor del av befolkningen och är för många en viktig del av livet. Många hbtq-personer känner sig ändå inte välkomna i kyrkan. Därför är det viktigt att kyrkan aktivt uttrycker och strävar efter att göra så att alla ska kunna känna sig bemötta med respekt sådana som de är, säger Setas ordförande Sakris Kupila.

 – Det här priset känns väldigt bra, vi är glada och lyckliga över det. Inom fostran, parrelationsarbetet och familjerådgivningen har kyrkan redan länge mött människor jämlikt och med respekt för mångfald. Priset är alltså en erkänsla för kyrkans pionjärer vars arbete vi har fortsatt, berättar Jarmo Kokkonen.

Ännu finns det mycket att göra

Jarmo Kokkonen konstaterar också, att kyrkan har tagit stora steg framåt på jämlikhetens väg.

– Samtidigt ska det påpekas att det ännu finns mycket att göra. Vi uppmuntrar alla församlingar att öppet diskutera hbtq-personers ställning, och att fortbilda och uppdatera fakta och attityder. Vi uppmuntrar till att arbeta för att få fungerande strukturer, så att det i framtiden överallt i kyrkan finns kontaktpersoner för hbtq-personer och likvärdig praxis. Då kan kyrkan vara inkluderande, välkomnande och gemensam, en kyrka för alla människor.

Video (på finska) från överräckningen av priset

Pressbilder i Kyrkans bildbank

Publikationen Hur mår unga hbtq-personer i församlingarna?

Mera information:
Jarmo Kokkonen, chef för Kyrkans fostran och familjefrågor, jarmo.kokkonen@evl.fi tfn 050 594 1316.
Sakris Kupila, ordförande, Seta rf puheenjohtaja@seta.fi tfn 050 329 9891