Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Alla har rätt till en trygg andlighet – nu finns kyrkans publikation om regnbågsungas välmående också på svenska

Publicerad 21.09.2021

Evangelisk-lutherska kyrkan gav i maj ut publikationen Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnassa. Från och med den här veckan finns publikationen också på svenska under titeln Hur mår unga hbtq-personer i församlingarna?.

Publikationen utgår från tanken att både läkarvetenskapen och den kristna tron är bland de största krafter som har strävat efter att främja människans välmående i det västerländska samhället. Båda kan erbjuda hopp, mening och betydelse i livet. Bådas förhållande till såväl sexual- som könsminoriteter har ändå varit problematiskt och konfliktfyllt. Publikationen grundar sig på långvariga forskningsresultat. Den strävar efter att öka hbtq-ungas välmående i församlingarna, men också i andra gemenskaper.

– Inom läkarvetenskapen har man tidigare dragit slutsatser som passat den tidens anda utgående från bristfällig kunskap, sådant som i ljuset av nyare kunskap har visat sig vara fel och skadligt. Aktuell kunskap om mångfalden av sexualitet och kön har gett läkarvetenskapen möjlighet att rätta till tidigare fel. Det här erbjuder också kyrkan möjlighet att på ett alldeles nytt sätt stå upp för sexual- och könsminoriteter, säger specialisten i psykiatri Teemu Kärnä som har ingått i arbetsgruppen för publikationen.

Större risk för hbtq-unga att få psykiska problem

Forskningen visar att det största hotet mot hbtq-ungas välmående i det finländska samhället är minoritetsstress. Fenomenet innehåller bland annat diskriminering, våld, fördomar och upplevelsen av en ojämlik lagstiftning.

– Det är viktigt att medvetandegöra och berätta om hur djupa, övergripande och skadliga effekter andligt våld har på barns och ungas utveckling och växande. Det är också en del av kyrkans diakoni, fostran- och familjearbete att dela kunskap som grundar sig på vetenskaplig forskning och inkluderande kunskap om sexual- och könsminoriteter. Alla har rätt till en trygg andlighet oberoende av sin egen identitet. Det finns inte de och vi – det finns jämställt vi, säger diakonen och auktoriserade sexualrådgivaren (SSS) Ani Iivanainen som är medlem i arbetsgruppen.

Boken påminner om mångfalden och rikedomen i Guds skapelse

Chefen för enheten Kyrkans fostran och familjefrågor Jarmo Kokkonen menar att man ofta i kyrkan närmar sig regnbågsfolket som en arbetsuppgift.

– I publikationen konstateras att kyrkan bildas av barn, unga och personer i alla åldrar. Kyrkan ser ut som alla oss. Genom att främja jämlikhet och hbtq-personers ställning i kyrkan respekterar vi Guds skapelses mångfald och rikedom.

Publikationen Hur mår unga hbtq-personer i församlingarna? grundar sig på den amerikanska psykiatriföreningens publikation Group for the Advancement of Psychiatry: Faith Communities and the Well-Being of LGBT Youth från 2020. Den har kompletterats med finländsk forskning och med kyrkans och församlingarnas riktlinjer och arbetsformer. Publikationen riktar sig förutom till lutherska församlingar också till andra trossamfund och de inom samfunden som arbetar med fostran eller är förtroendevalda, likaså till ungas föräldrar och far- och morföräldrar.

 – Publikationen erbjuder forskningsbaserade råd och möjligheter till familjer om hur de kan stöda och hjälpa unga HBTQ-personer i familjen. Också trossamfundens attityder och möjligheter att stöda och hjälpa spelar en stor roll för de unga välbefinnande. Publikationen erbjuder också kontaktinformation till flera stödorganisationer, konstaterar Peik Ingman, koordinator för Regnbågsföreningen Malkus projekt Från börda till tillgång och medlem av publikationens arbetsgrupp.

Bekanta dig med publikationen på kyrkans webbplats

Mera information:
Peik Ingman, koordinator för projektet Från börda till tillgång, peik.m.ingman@gmail.com
Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsarbete, rebecka.strahlman@evl.fi tfn 040 688 1558
Jani Edström, medlem i publikationens arbetsgrupp, janiedstrom@gmail.com tfn 050 441 4044
Teemu Kärnä, specialist inom psykiatri, teemu.karna@hillaoy.fi
Ani Iivanainen, diakoni, auktoriserad sexualrådgivare (sss), tfn 040 572 5344, ani.iivanainen@evl.fi
Jarmo Kokkonen, kirkon perhe- ja kasvatusasioiden johtaja, p. 050 594 1316, jarmo.kokkonen@evl.fi