Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopen i Lappo väljs bland fyra kandidater

Publicerad 18.08.2021

Domkapitlet i Lappo stift fastställde på onsdag 18.8 kandidatuppställningen i biskopsvalet och lottade nummer åt kandidaterna. Vid lottningen fick kontraktsprost Jouko Ala-Prinkkilä nummer 2, stiftsdekan Terhi Kaira nummer 3, domprost Matti Salomäki nummer 4 och prosten Jukka Jämsén nummer 5.

Kandidatnomineringen avslutades igår tisdag 17.8. En valmansförening med minst 30 röstberättigade kunde ställa upp en kandidat.

Valpaneler i bland annat Korsholm

Inför den första omgången ordnar domkapitlet i Lappo stift valpaneler i Kuokkala kyrka i Jyväskylä tisdag 28 september klockan 18 och i Korsholms kyrka tisdag 12 oktober klockan 18. Inför en eventuell andra valomgång ordnas valpanel onsdag 16 november klockan 18 i Lappo domkyrka.

Man kan följa alla valpaneler på plats (förhandsanmälan via biskopsvalssidorna på Lappo stifts webbplats) eller via strömning på nätet. Under hösten presenterar sig kandidaterna också i valvideor som publiceras i Lappo stifts sociala mediekanaler. Frågor till kandidaterna samlas in via stiftets webbsida om biskopsvalet i september.

Valets tidtabell och röstberättigade

I valet finns ca 950 röstberättigade, hälften av dem är präster och hälften lekmannaelektorer. Valet förrättas tisdag 2 november. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna ordnas en andra valomgång mellan de två kandidater som samlat flest röster. I så fall hålls den andra valomgången tisdag 23 november 2021.

Den nya biskopen tillträder 1 februari 2022. Ärkebiskop Tapio Luoma viger hen till biskopsämbetet i Lappo domkyrka söndag 6 februari.

Mera information om biskopsvalet:
lagfarna assessorn Tuomas Hemminki, domkapitlet i Lappo stift, tuomas.hemminki@evl.fi, tfn 050 338 2570
Lappo stifts webbsidor om biskopsvalet 

Kandidaternas webbplatser (kandidaterna i nummerordning):
2. Jouko Ala-Prinkkiläs webbsidor: www.joukoala-prinkkila.fi/
3. Terhi Kairas webbplats: www.terhikaira.fi/
4. Matti Salomäkis webbplats: www.mattisalomaki.fi/
5. Jukka Jämsens webbplats:  www.jukkajamsen.fi

 

Tidigare nyheter där kandidaterna presenterats:
19.7.2021 Jukka Jämsén, sakkunnig i mission och internationellt arbete, kandiderar till biskop i Lappo stift - evl.fi
19.7.2021 Domprost Matti Salomäki kandidat till biskop i Lappo stift - evl.fi
2.8.2021 Stiftsdekan Terhi Kaira kandidat i biskopsvalet i Lappo stift - evl.fi
12.8.2021 Kontraktsprost Jouko Ala-Prinkkilä kandidat i biskopsvalet i Lappo stift - evl.fi