Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ekumeniska rådet i Finland: Kyrkorna i Finland är afghanernas medvandrare

Publicerad 20.08.2021

Ekumeniska rådet i Finland (ERF) som är ett samarbetsorgan för kyrkorna och de kristna samfunden uttrycker i ett uttalande oro för människorättsbrott mot civila i Afghanistan efter att de internationella styrkorna lämnat landet. De är speciellt oroade för den försämrade situationen för kvinnor och flickor.

I sitt uttalande lyfter Ekumeniska rådet speciellt fram situationen för de familjer som väntar på familjeåterföreningar.  ”Formaliteterna kring familjeåterförening har varit problematiska redan tidigare, eftersom det varit rentav omöjligt för många att resa till ambassaden i New Delhi. För att förminska mänskligt lidande bör situationen för människor som i olika stadier av processen väntar på familjeåterförening behandlas snarast möjligt”, konstaterar rådet i sitt uttalande 20.8.2021.

Ekumeniska rådet menar att nekande asylbeslut borde utvärderas på nytt och man borde finna tillvägagångssätt för hur man kan hämta de individer som redan utvisats till Afghanistan tillbaka till Finland och återförena familjer.

”De afghaner som redan bor i Finland och vars asyl- och uppehållsansökan ännu är under behandling, borde få ett beslut omgående. Dessutom borde Finland ta in flyktingar från Afghanistan med en separat flyktingkvot.”

Uttalandet i sin helhet finns på Ekumeniska rådet i Finlands webbplats

Mera information: generalsekreteraren för Ekumeniska rådet i Finland Mayvor Wärn-Rancken, mayvor.warn-rancken@ekumenia.fi, tfn +358 40 163 7798.