Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ny publikation öppnar upp kring mötet mellan kristendom och judendom i historien och idag

Publicerad 19.08.2021

De senaste årens utveckling med polarisering i samhället skapar ett allt större behov av en konstruktiv dialog också mellan religioner. En ny publikation fördjupar sig i två systerreligioners, judendomens och kristendomens, dialog. I artikelsamlingen skapar författarna med sin sakkunskap en mångsidig bild av ämnet såväl akademiskt som i det praktiska livet.

– Dialog är att öka förståelsen och möjliggöra samlevnad, inte att avstå från det som är ens eget. I den judisk-kristna dialogen har vi gått från ett godkännande av varandra till det samförstånd som råder idag, skriver Yaron Nadbornik, ordförande för den judiska församlingen i Helsingfors i den ny artikelsamlingen.

Från smärtsam historia till konstruktiv dialog

Publikationen Kirkko ja juutalaisuus. Taustatietoa ja lähtökohtia kohtaamiselle ja yhteistyölle (på svenska Kyrkan och judendomen. Bakgrundsinformation och utgångspunkter för möte och samarbete) fördjupar sig i judendomens och kristendomens smärtsamma historia och i den dialog som utvecklats positivt under de senaste decennierna, och i teologin kring dialogen. Den erbjuder forskningsbaserad kunskap om Bibelns judiska bakgrund och ger församlingar förslag på hur det lönar sig att undervisa kring judendomen. Dessutom behandlar publikationen de finländska judarnas upplevelser av antisemitism, frågan om den teologiska diskussionen i Israel, den starka Israelvänskap som funnits i Finland och judemissionen.

– Sedan år 1977 har arbetsgruppen för Kyrkan och judendomen funnits inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Arbetsgruppens nyaste publikation är en bra inledning för att stärka förutsättningarna för dialogiska möten. Den erbjuder bakgrund för en konstruktiv behandling av de utmaningar som finns i relationen mellan judendomen och kristendomen, säger ledande sakkunnig Tomi Karttunen på Kyrkostyrelsen.

Biskopen i Tammerfors Matti Repo skriver å sin sida i efterordet: ”Där kyrkan under antiken av religiösa skäl lösgjorde sig från den judiska synagogan, har den idag på grund av sin egen tro lösgjort sig från antisemitism och sökt en ny kontakt med såväl det judiska folket som med den judiska tron.”

Publikationen (på finska) finns bland kyrkans publikationer och kan laddas ner. 
Det finns också en sammanfattning av publikationen på svenska som också kan laddas ner.

Mera information:
Tomi Karttunen, ledande sakkunnig, ekumeni och teologi tomi.karttunen@evl.fi, tfn 050 594 1713
Timo-Matti Haapiainen, sakkunnig, religionsmöten, timo-matti.haapiainen@evl.fi, tfn 050 307 9726

Rättelse 19.8 klockan 17.56. I textens andra mening har det felaktiga ordet systerkyrkor bytts ut mot det rätta begreppet systerreligioner.