Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kontraktsprost Jouko Ala-Prinkkilä kandidat i biskopsvalet i Lappo stift

Publicerad 12.08.2021

Kontraktsprost Jouko Ala-Prinkkilä har nominerats som kandidat i biskopsvalet i Lappo stift. Hans stödgrupp lämnade in valmansföreningens stiftelseurkund till domkapitlet i Lappo stift 12 augusti.

Ala-Prinkkilä är född 1961 och är kyrkoherde i Kauhajoen seurakunta sedan 2001. Han är också kontraktsprost för Kauhajoki prosteri. Tidigare har han arbetat som församlingspastor i församlingen i Kauhajoki och i Kristinestads finska församling. Han har varit prästassessor vid domkapitlet i Lappo stift under två treårsperioder. Ala-Prinkkilä är teologie doktor. Han vigdes till präst 1990.

Jouko Ala-Prinkkilä är hittills den fjärde officiellt uppställda kandidaten i biskopsvalet i Lappo stift. De tre övriga kandidaterna är sakkunnig inom mission och internationellt arbete Jukka Jämsén, domprosten Matti Salomäki och stiftsdekan Terhi Kaira. Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Lappo stift inleddes 17 juni och avslutas 17 augusti klockan 16. Det finns ca 950 röstberättigade i biskopsvalet i Lappo stift. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en präst som kandidat.

Biskopsvalet förrättas prosterivis tisdag 2 november 2021. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna ordnas en andra valomgång mellan de två kandidater som samlat flest röster. Valdag för den andra valomgången är 23 november 2021. Den nya biskopen tillträder 1 februari 2022. Ärkebiskop Tapio Luoma viger hen till biskopsämbetet i Lappo domkyrka söndag 6 februari.

Mera information:
lagfarna assessorn Tuomas Hemminki, domkapitlet i Lappo stift, tuomas.hemminki@evl.fi, tfn 050 338 2570
Lappo stifts webbsidor om biskopsvalet  
Jouko Ala-Prinkkiläs webbsidor: https://www.joukoala-prinkkila.fi/

Bifogat finns ett fotografi av Jouko Ala-Prinkkilä. Uppge fotograf: Anne Kujanpää