Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans forskningscentral och utbildningscentral fusioneras

Publicerad 04.08.2021

Kyrkomötet beslöt på sin session 4.8.2021 att ändra Kyrkostyrelsens reglemente så att den möjliggör en fusionering av Kyrkans utbildningscentral och Kyrkans forskningscentral. Kyrkomötet förde en livlig diskussion med sammanlagt 29 inlägg. 

Fusionens främsta mål är större effektivitet och mervärde för församlingarna. Genom fusionen strävar man efter djupare växelverkan och samarbete. 

Kyrkomötet röstade i ärendet eftersom förvaltningsutskottet på basen av Kyrkostyrelsens framställning konstaterat att fokuseringen på endast forsknings- och utbildningscentralernas fusionering inte uppfyller det uppdrag som kyrkomötet gav Kyrkostyrelsen. I omröstningen avgavs 22 röster för förvaltningsutskottets betänkande och 84 röster mot.

Förvaltningsutskottets betänkande 1/2021

Kyrkomötets direktströmning och aktuella dokument hittar man via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet

Bilder från kyrkomötet finns i kyrkans bildbankÖppna länk i ny flik. 

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Tuula Putkinen, kommunikationschef, tfn 046 922 0232 
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 529 8503