Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Stiftsdekan Terhi Kaira kandidat i biskopsvalet i Lappo stift

Publicerad 02.08.2021

Stiftsdekanen i Lappo stift, teologie doktor Terhi Kaira har nominerats som kandidat i valet av biskop i Lappo stift. Valmansföreningen lämnade in stiftelseurkunden till Lappo domkapitel 2 augusti.

Kaira som är född 1973 är stiftsdekan vid domkapitlet Lappo stift. Mellan 2008-2020 arbetade hon i olika uppgifter vid Kyrkostyrelsen, bland annat som Kyrkostyrelsens kanslichefs specialmedarbetare och som projektchef för olika gemensamma utvecklingsprojekt i kyrkan. Innan dess var hon församlingspastor i Seinäjoki 2005-2008. Vid sidan av sin tjänst är hon utskottssekreterare för kyrkomötets ekonomiutskott. Till utbildningen är Kaira teologie doktor. Hon vigdes till präst i Lappo stift 1998.

Terhi Kaira är hittills den tredje officiellt uppställda kandidaten i biskopsvalet i Lappo stift. De två övriga kandidaterna är sakkunnig inom mission och internationellt arbete Jukka Jämsén och domprosten Matti Salomäki. Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Lappo stift inleddes 17.6 och avslutas 17.8. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en präst som kandidat.

Det finns ca 950 röstberättigade i biskopsvalet i Lappo stift. Församlingarna i stiftet utsåg i maj-juni 452 lekmannaelektorer till valet. Dessutom har stiftets alla präster och tjänstgörande lektorer, stiftets sju kyrkomötesombud, stiftsfullmäktiges 14 lekmannamedlemmar, stiftets representant i kyrkostyrelsens plenum, domkapitlets lekmannamedlem och lagfarna assessor rösträtt i valet.

Biskopsvalet förrättas prosterivis tisdag 2 november 2021. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna ordnas en andra valomgång mellan de två kandidater som samlat flest röster.  Valdag för den andra valomgången är 23 november 2021.

Den nya biskopen tillträder 1 februari 2022. Ärkebiskop Tapio Luoma viger hen till biskopsämbetet i Lappo domkyrka söndag 6 februari. Nuvarande biskopen i Lappo stift Simo Peura meddelade i april att han går i pension i början av februari 2022.

Mera information:
lagfarna assessorn Tuomas Hemminki, domkapitlet i Lappo stift, tuomas.hemminki@evl.fi, tfn 050 338 2570
Lappo stifts webbsidor om biskopsvalet  
Terhi Kairas webbplats 

Bifogat finns ett fotografi av Terhi Kaira. Uppge fotograf: Mika Nourva.

Rättelse 9.8.2021 klockan 16.40: Antalet röstberättigade har rättats, de är ca 950 (tidigare stod felaktigt 905).