Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet samlas i Åbo 3-6 augusti – mötet direktströmmas

Publicerad 29.07.2021

Kyrkomötet samlas tisdag till fredag 3-6 augusti på Turun kristillinen opisto i Åbo. Kyrkostyrelsen beslöt 7.4 att flytta majmånads kyrkomötessession till augusti på grund av coronapandemin och under tiden man inväntar en bättre vaccinationstäckning.

På grund av det fortsatta coronaläget deltar bara kyrkomötesombuden, personer med närvaro- och yttranderätt och anställda vars närvaro är nödvändig på plats i Åbo.

Journalister och allmänhet med intresse för kyrkomötets diskussioner i plenisalen och andra offentliga programpunkter kan följa mötet via direktströmningen som publiceras på kyrkomötets webbplats

Vid behov förmedlar kyrkans kommunikation intervjuförfrågningar till kyrkomötesombuden.

Ärenden under mötesveckan – ombudsinitiativ ber biskopsmötet bereda förslag till vigsel och välsignelse av samkönade äktenskap

Kyrkomötets öppningsmässa hålls tisdag 3 augusti klockan 8.30 i S:ta Marie kyrka. I mässan som direktströmmas predikar biskop Bo-Göran Åstrand.  

Ärkebiskop Tapio Luoma öppnar kyrkomötet klockan 10 på Turun kristillinen opisto.

Under sessionsveckan behandlar kyrkomötet bland annat Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds bokslut och verksamhetsberättelser för 2020. På agendan finns också revidering av kyrkomötets arbetsordning och korrigeringar i den nya upplagan av evangelieboken. Mötet fortsätter behandlingen av kyrkans fyraårsberättelse.

Sammanlagt sju initiativ har lämnats till kyrkomötet. Bland annat finns en begäran om att biskopsmötet ska bereda ett förslag till kyrkomötet om vigsel och välsignelse av par av samma kön, ett initiativ om att ändra på varumärket Kirkko Suomessa så att det får en mera ekumenisk och informativt saklig form, initiativ om att stärka andaktslivet i kyrkan och om att utöka antalet faddrar för vuxna.

Vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen besöker kyrkomötet på tisdag klockan 14.

Följ kyrkomötet via nätet

Det går att följa direktströmningen från kyrkomötet via webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet.

samma webbsida finns också aktuella dokument om kyrkomötet, som förteckning över de ärenden som behandlas och arbetsplan för veckan. 

Ombuden i kyrkomötet finns på webbsidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud.

Bilder från kyrkomötet finns i kyrkans bildbank

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Beställ kyrkomötets nyhetsbrev

Kyrkomötets kansli gör ett tvåspråkigt nyhetsbrev om kyrkomötets arbete. Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger i året och riktar sig till alla som är intresserade av kyrkomötet. I nyhetsbrevet inför kyrkomötet berättas om vilka ärenden som kommer att behandlas under mötesveckan och efteråt informerar man om de beslut som fattades under veckan.

Beställ nyhetsbrevet 

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Tuula Putkinen, kommunikationschef, tfn 046 922 0232 
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 529 8503