Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Jukka Jämsén, sakkunnig i mission och internationellt arbete, kandiderar till biskop i Lappo stift

Publicerad 19.07.2021

Prosten Jukka Jämsén har ställts upp som kandidat till biskop i Lappo stift. Hans stödjare sände in stiftelseurkunderna för sin valmansförening till Lappo stifts domkapitel den 7 juli.

Jämsén (f. 1963) är sakkunnig vid Lappo stifts domkapitel (enheten i Jyväskylä) med ansvar för missionsverksamhet och internationellt arbete. Under åren 2000–2013 arbetade han för Finska Missionssällskapet som missionssekreterare för Lappo stift, tills uppdraget år 2014 blev en tjänst inom domkapitlet. Tidigare har han bland annat arbetat som församlingspastor i Alavuden seurakunta i Alavo och varit missionär i Taiwan i ett år. Till utbildningen är Jämsén teologie magister. Han blev prästvigd år 1992.

Jukka Jämsén är den första kandidat som officiellt är uppställd i biskopsvalet i Lappo stift. Kandidatuppställningen  inleddes den 17 juni och pågår till kl. 16 den 17 augusti. Ungefär 950 personer är röstberättigade i biskopsvalet. Av dem är hälften präster och hälften lekmannaelektorer. En grupp på minst 30 personer med rösträtt i biskopsvalet kan bilda en valmansförening, som sedan har rätt att ställa upp en kandidat.

Biskopsvalet förrättas tisdag 2 november 2021. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna ordnas en andra valomgång mellan de två kandidater som fick flest röster. Valdagen för andra omgången är tisdag 23 november 2021. Den nya biskopen ska tillträda sitt ämbete 1 februari 2022. Ärkebiskop Tapio Luoma viger hen till biskop i Lappo domkyrka söndag 6. februari.

Mera information: lagfarna assessorn Tuomas Hemminki, domkapitlet i Lappo stift, tuomas.hemminki@evl.fi, tfn 050 338 2570

Lappo stifts biskopsvalssidor (på finska): https://www.lapuanhiippakunta.fi/paatoksenteko/rohkeasti-piispanvaali-2021/
Jukka Jämsens webbplats (på finska):  https://www.jukkajamsen.fi