Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Frivilliga i församlingarna har ett starkt engagemang

Publicerad 16.06.2021

Ungas iver för frivilligarbete syns i den undersökning om frivilligarbetet i Finland (Vaapaaehtoistyö Suomessa) som genomfördes i mars 2021. Motsvarande trend blir synlig då man jämför med dem som gör frivilligarbete i församlingarna. Alla åldersgrupper deltar i frivilligarbetet men också de som är över 65 år har ett extra starkt engagemang i församlingarnas frivilligarbete.

De som deltar i församlingarnas frivilligarbete är framför allt pensionerade finländare men också skolelever och studerande gör en betydande insats.

Unga i åldern 15-24 år utgör en fjärdedel (27 procent) av alla som ägnar sig åt frivilligarbete i församlingarna medan andelen personer över 65 år utgör en tredjedel (37 procent).

Frivilliga betydelsefulla för Kyrkans samtalshjälp och församlingarnas klubbverksamhet

Ungefär fem procent av de som besvarade undersökningen hade gjort frivilligarbete i församlingarna under det senaste året. I frivilligarbetet märktes förutom andliga uppgifter också bland annat hjälpverksamhet, rådgivning över telefon eller via nätet, undervisning och utbildning, och klubb- eller gruppledarskap.

Jämfört med andra frivilligarbetare gör förmodligen församlingarnas frivilliga flera långsiktiga än kortsiktiga och flera regelbundna än tillfälliga frivilliguppgifter. Också då man frågade om frivilligarbete i framtiden uppgav närmare två av tre av församlingarnas frivilliga (64 procent) att de tänker göra lika mycket frivilligarbete som nu. Församlingarnas frivilligarbetare hade de senaste fyra veckorna innan enkäten använt i medeltal sju timmar på frivilligarbete.

– Undersökningen visar att de frivilliga i församlingarna är mer beredda än genomsnittet att förbinda sig till långsiktigt, regelbundet och organiserat frivilligarbete. Å andra sidan är en trend i frivilligarbetet att det på många sätt blir mera projektlikt och att det växer ur spontan verksamhet med låg tröskel. Därför är det bra om församlingarna öppnar upp också för sådana möjligheter att bredda frivilligverksamheten, säger Veli-Matti Salminen som är forskare vid Kyrkans forskningscentral.

Medborgararenan, Kyrkostyrelsen och utbildningscentret Opintokeskus Sivis lät i mars 2021 Taloustutkimus göra en undersökning om frivilligarbetet i Finland. Ungefär hälften av de som svarade på undersökningen uppgav att de hade gjort frivilligarbete under det senaste året.

Läs mer om undersökningen i en nyhet som publicerades på finska 18.5.2021

Nästans dag uppmärksammar frivillighet

Söndag 29 augusti firas i Nästans dag. I år är temat frivillighet. Dagen har firats inom diakonin sedan 1980.

– Inom frivilligarbetet ger man av sin tid åt sin nästa, men samtidigt får man själv mycket livsinnehåll, vänner och nya erfarenheter. Frivillighet är kristendom i vardagen, något man kan förverkliga varje dag, påminner sakkunnig inom diakoni och själavård Irene Nummela.

Frivillighet hör till församlingarnas grundläggande väsen och dess betydelse växer hela tiden. Med hjälp av frivilligverksamheten förverkligar församlingarna bland annat diakoni och erbjuder medmänskliga tjänster, liksom även musik-, klubb- och hjälpledarverksamhet.

Mera information:
Veli-Matti Salminen, forskare, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 1424 896, veli-matti.salminen@evl.fi
Irene Nummela, sakkunnig, diakoni och själavård, Kyrkostyrelsen, tfn 050 584 6897, irene.nummela@evl.fi
Maria Sten, sakkunnig, vuxenarbete och kultur, Kyrkostyrelsen, tfn 050 408 603, maria.sten@evl.fi