Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Lappo stifts inleds

Publicerad 16.06.2021

Lappo stifts domkapitel beslöt vid sitt möte 16.6.2021 om tidtabellen för kandidatnomineringen i biskopsvalet. Kandidatnomineringen inleds 17 juni 2021 och pågår till 17 augusti klockan 16. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade har rätt att ställa upp en präst som kandidat i valet.

Det finns ca 950 röstberättigade i biskopsvalet i Lappo stift. Församlingarna i stiftet utsåg i maj-juni 452 lekmannaelektorer till valet. Dessutom har stiftets alla präster och tjänstgörande lektorer, stiftets sju kyrkomötesombud, stiftsfullmäktiges 14 lekmannamedlemmar, stiftets representant i kyrkostyrelsens plenum, domkapitlets lekmannamedlem och lagfarna assessor rösträtt i valet.

Biskopsvalet förrättas tisdag 2 november 2021. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna ordnas en andra valomgång mellan de två kandidater som samlat flest röster.  Valdag för den andra valomgången är 23 november 2021.

Den nya biskopen tillträder 1 februari 2022. Ärkebiskop Tapio Luoma viger hen till biskopsämbetet i Lappo domkyrka söndag 6 februari. Nuvarande biskopen i Lappo stift Simo Peura meddelade i april att han går i pension i början av februari 2022.

Mera information: lagfarna assessorn Tuomas Hemminki, domkapitlet i Lappo stift, tuomas.hemminki@evl.fi, tfn 050 338 2570
Lappo stift