Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Pielpajärvi ödemarkskyrka och dess omgivning har valts till årets traditionslandskap

Publicerad 10.05.2021
En rödbrun träkyrka mitt i naturen.
Pielpajärvi korskyrka. Bild: Eija Ojanlatva

Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry har utsett Pielpajärvi ödemarkskyrka och dess omgivning i Enare till årets kulturlandskap 2021. Urvalsgrunden är platsens betydande kulturhistoriska värden och naturvärden som sträcker sig ända till sametraditionen. Kyrkan och dess omgivning utgör en del av den samiska historien och kulturen, där växelverkan mellan människan och naturen samt respekten för naturen varit grunden för livet.

”Jag är mycket glad över att sådana här värdefulla objekt får uppmärksamhet och att deras betydelse lyfts fram. Pielpajärvi ödemarkskyrka är unik eftersom den förenar många värden: värden som anknyter till kyrkohistoria och samernas historia samt naturvärden”, säger Tuomo Huusko, kyrkoherde i Enare församling.

Kyrkan och kyrkoområdet bär på historia 

Pielpajärvi ödemarkskyrka och det öppna fält av ängar som fungerade som samernas vinterviste bildar en helhet med lång bosättningshistoria. Man bodde i vinterläger på platsen redan på 1400–1500-talen. Dessutom har man hittat flera tusen år gamla kåtatomter i området. Kyrkoområdet är en fast fornlämning som är skyddad genom lagen om fornminnen.

Samernas bosättning var temporär till sin natur. På vintern slog man sig ner på en plats, medan man under sommaren färdades för att jaga och fiska. På kyrkoområdet har man bott i kyrkstugor, bedrivit handel och samtidigt förrättat dop, vigslar och begravningar. Den första kyrkobyggnaden i Pielpajärvi byggdes på 1640-talet. Den nuvarande träkyrkan härstammar från 1760-talet.

”Pielpajärvi ödemarkskyrka är en kär plats för många Enarebor och kopplad till minnen av konfirmationer och bröllop”, säger Tuomo Huusko. Kyrkan är fortfarande i bruk, men på grund av det avlägsna läget ordnas gudstjänst i kyrkan endast två gånger per år, på påskafton och midsommardagen. Man kan inte ta sig med bil ända fram till kyrkan, utan man måste gå cirka fem kilometer vardera vägen. Ödemarkskyrkan används också som vigselkyrka och på sommaren håller konfirmandgrupper träffar där.

En äng.
Området som håller på att växa igen iståndsätts och blir fårbete med hjälp av programmet Helmi. Bild: Marjut Kokko

Samarbete för att vårda traditionslandskapet

Det ängsliknande kyrkoområdet är en nationellt värdefull vårdbiotop, dvs. ett av människan format traditionslandskap där hotade arter förekommer. Kyrkoområdet får vackra färger i synnerhet när smörbollarna och nävorna blommar.

Under de senaste åren har man satsat aktivt på att upprätthålla vårdbiotopen i området. Huusko är glad över att församlingen har Samemuseet Siida, NTM-centralen och Forststyrelsen som samarbetspartner. I gott samarbete gör experterna upp en iståndsättnings- och nyttjandeplan för området.

Man har för avsikt att föra får till ödemarkskyrkan för bete från och med sommaren 2022. På så sätt kan de värdefulla låga växtarterna med örtstam bibehållas. 

Genom att årligen välja Årets traditionslandskap vill Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry fästa uppmärksamhet vid värdefulla finländska kulturlandskap och främja bevarandet av dem. Diplomet har beviljats sedan år 2008.