Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Lappo stift i väljer ny biskop i november

Publicerad 27.04.2021

Val av ny biskop i Lappo stift sker 2 november 2021. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av rösterna i den första omgången hålls en andra valomgång 23 november mellan de två kandidater som samlat flest röster i första omgången. Domkapitlet i Lappo stift beslöt om tidtabellen för valet på sin session idag.

Alla präster och lektorer i Lappo stift är röstberättigade i valet, och ett motsvarande antal lekmannaelektorer. Det finns sammanlagt 475 röstberättigade präster och lektorer i stiftet. Lekmannaelektorerna består av Lappo stifts sju ombud i kyrkomötet, 14 lekmannamedlemmar i stiftsfullmäktige, stiftets lekmannaombud i kyrkostyrelsens plenum, domkapitlets lekmannamedlem och lagfarna assessor. Förutom dessa röstberättigade väljer församlingarna 452 lekmannaelektorer så att en lekmannaelektor väljs först från varje församling (44 församlingar) och sedan väljs de återstående 408 lekmannaelektorerna i relation till församlingarnas medlemsantal.

Lappo stift fastställer de lekmannaelektorer som församlingarna valt vid sin session 16 juni 2021. Vid samma möte besluter man om när kandidatnomineringen inleds. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en präst som kandidat i valet. Valpanelerna för den första valomgången hålls 28 september och 12 oktober. Valpanel inför den eventuella andra valomgången hålls 16 november. Det går att följa med valpanelerna på plats eller via nätet.

Den nya biskopen tillträder 1 februari 2022. Ärkebiskop Tapio Luoma viger hen till ämbetet i Lappo domkyrka söndag 6 februari 2022. Nuvarande biskopen i Lappo stift Simo Peura går i pension från och med februari 2022.

Mera information: lagfarna assessorn Tuomas Hemminki, domkapitlet i Lappo stift, tuomas.hemminki@evl.fi, tfn 050 338 2570