Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen grundade arbetsgrupp för jämlikhet och likabehandling

Publicerad 19.03.2021

Kyrkostyrelsen grundade en arbetsgrupp för jämlikhet och likabehandling vid ämbetskollegiets möte 18.3.2021. Arbetsgruppens medlemmar representerar en mångsidig expertis inom jämlikhets- och likabehandlingsfrågor. Ledande ungdomsarbetsledare Stella Björkholm från Espoonlahden seurakunta är ordförande för arbetsgruppen. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.4.2021–31.3.2023.

Arbetsgruppens uppgift är att skapa en helhetsbild av och utvärdera likabehandlingssituationen i kyrkan. Den ska vara en länk mellan olika aktörer i kyrkan, samla och upprätthålla nätverk och kontakter för jämlikhet och likabehandling, och planera och aktivera kyrkans jämlikhets- och likabehandlingsarbete. Arbetsgruppen kommunicerar aktuella teman som hör samman med jämlikhets- och likabehandlingsarbetet och bereder ställningstaganden och diskussionsöppningar. Dessutom bereder arbetsgruppen förslag till vem som ska få kyrkans jämlikhetspris, i samarbete med en medlem som utsetts av kyrkostyrelsens plenum.

– Jämlikhets- och likabehandlingsfrågor har på senare tid accentuerats i kyrkas arbetsgemenskaper och i den samhälleliga och kyrkliga diskussionen. Genom att grunda den här arbetsgruppen och genom dess arbete vid kyrkostyrelsen vill man fästa uppmärksamhet vid främjandet av jämlikhet och likabehandling. Så här på Minna Canth-dagen är det en glädje att berätta om vilken vikt jämlikhet och likabehandling har fått i Kyrkostyrelsens arbete, konstaterar sakkunnig Minna Rikkinen vid Kyrkostyelsen.

Arbetsgruppen består av:
ordförande Stella Björkholm, ledande ungdomsarbetsledare, Espoonlahden seurakunta
Juha Antikainen, stiftssekreterare, kontaktperson i jämlikhets- och likabehandlingsfrågor, Kuopio stift
Liisa Ketolainen, sakkunnig, projektchef, Kvinnoorganisationernas centralförbund
Minna Leinonen, doktorand, genusforskare, Tampereen yliopistoyhteisö
Laura Leverin, ordförande, Kvinnliga teologer rf
Daniel Nummela, missionsledare, Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission
Juha Rauhala, stiftsdekan, Uleåborgs stift
Nitin Sood, likabehandlingsplanerare, Helsingfors stad
Meri Westerberg, arbetsmarknadsombudsman, Kyrkans arbetsmarknadsverk

Kontaktperson för arbetsgruppen är Minna Rikkinen på Kyrkostyrelsen.

Förutom de utnämnda personerna kan arbetsgruppen vid behov sammankalla expertgrupper för att arbeta med speciella frågor.

Mera information:
Minna Rikkinen, minna.rikkinen@evl.fi, tfn 040 688 1622
Stella Björkholm, stella.bjorkholm@evl.fi, tfn 040 533 7808

Uppdaterad 19.3 klockan 11.57: Ordet genderforskare har rättats till genusforskare.