Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kommunikationen vid Kyrkostyrelsen omorganiseras

Publicerad 18.03.2021

Kyrkans kommunikation (Kirkon viestintä KV) förnyas som en del av Kyrkostyrelsen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands utvecklingsprojekt Riktning (Suunta).

I den nya verksamhetsmodellen styr och koordinerar Kyrkans kommunikation starkare än förr Kyrkostyrelsens kommunikation samtidigt som kommunikationsenheten integreras närmare med Kyrkostyrelsen och dess olika funktioner. Kommunikationsplaneringen sker i fortsättningen för Kyrkostyrelsens del utgående från olika temaområden.

Kyrkans kommunikation är en specialenhet vid Kyrkostyrelsen och har som uppgift att sköta den nationella externa och interna kommunikationen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, och främja kyrkans samhälleliga påverkan och synlighet.

I förnyelsen preciserades uppgifterna inom de olika enheterna vid Kyrkans kommunikation. Enheten Kommunikationstjänster svarar för planeringen och kommunikationsprocesserna i Kyrkostyrelsens kommunikation. Till kommunikationschef och den som leder enheten fram till slutet av 2023 har utnämnts Tuula Putkinen. Hon har varit kommunikationschef för John Nurminens Stiftelse sedan 2010. Innan det hade hon under flera år olika ansvarsbärande kommunikationsuppgifter inom Nokia. Den nya kommunikationschefen tillträder 19.4.2021.

Enheten Utveckling och webb utvecklar och upprätthåller kyrkans gemensamma publiceringsverktyg och andra webbtjänster. Dessutom utvecklar enheten kyrkans kommunikation och kundupplevelser till exempel med hjälp av servicedesign och användarorienterad planering, och ansvarar för utvecklingen av och konceptplaneringen för nya kommunikationskanaler och -tjänster. Enheten leds av webbkommunikationschef Lari Lohikoski.

Enheten Programproduktioner producerar Yles andakts- och gudstjänstprogram, och programmet Horisontti för radion och Pisara för televisionen. Enheten ansvarar för ca 1700 programplatser i Yles kanaler. Enheten leds av programchef Kimmo Saaares.

Kommunikationsdirektor fram till slutet av 2023 är Eeva-Kaisa Heikura.

Den svenska kommunikationsenheten som verkar vid Kyrkostyrelsens specialenhet Kyrkans central för det svenska arbetet berörs inte direkt av omorganiseringen, och fortsätter att liksom tidigare ha nära samarbete med den finska kommunikationen. Den svenska kommunikationsenheten leds av ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman.

Kyrkostyrelsens plenum beslöt i januari om ett projekt som ska utreda helhetskyrkans kommunikation. I projektet utreds hur olika kommunikationsaktörer inom Evangelisk-lutherska kyrkan tillsammans kan kommunicera mera målinriktat och kostnadseffektivt än tidigare genom att utnyttja den nyaste tekniken på bästa sätt. Projektet leds av Tuomo Pesonen.

Om utredningen av kommunikationen inom helhetskyrkan (på finska) 
Projektchef Tuomo Pesonens kommentar Kokonaiskirkollinen viestintäselvityshanke – Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin

Mera information: kommunikationsdirektor Eeva-Kaisa Heikura, tfn 040 688 1421

Ett fotografi av Tuula Putkinen bifogas. Fotograf: Ilkka Vuorinen.