Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Under fjolåret sökte allt flera finländare hjälp hos kyrkans diakoni

Publicerad 10.03.2021

Kyrkans diakonianställda hjälpte allt flera människor under 2020. Sammanlagt mötte diakonin 566 412 människor, vilket är en ökning med 35 procent jämfört med 2019.

Diakonin beviljade sammanlagt 8,4 miljoner euro i understöd under fjolåret, jämfört med 6,6 miljoner euro året innan.

– Det ökade antalet möten och den ökade mängden bidrag berodde framför allt på coronaläget som ökade hjälpbehovet och människor sökte sig till diakonin för att få hjälp. Det skedde snabba och överraskande förändringar i människors ekonomiska situation på grund av permitteringar och andra förändringar i arbetet, berättar sakkunnig Airi Raitaranta på Kyrkostyrelsen.

Raitaranta menar att coronapandemin gjorde det svårare för människor som redan hade en svår livssituation.
– Osäkerhet, hälsoskäl och färre människokontakter påverkade alla, men framför allt de som redan befann sig i en sårbar livssituation.

Matserveringar blev matkassar

Antalet matkassar som delades ut fördubblades till ca 264 000 kassar och antalet diakonimatserveringar minskade till ca 105 000 matserveringar. Coronanpandemin förklarar förändringen eftersom antalet matkassar som delades ut ökade då man inte längre kunde ordna matserveringar.

Antalet utfärder och andra evenemang som diakonin ordnade minskade kraftigt på grund av pandemin. Diakonin mötte framför allt flera över 70-åringar än tidigare. Ca vart tredje diakonimöte ägde rum med en person över 70 år. Närmare 80 procent av diakonimötena skedde med människor som stod utanför arbetslivet.

De vanligaste orsakerna till mötena var liksom tidigare ekonomiskt stöd (40 procent), orsaker som hör samman med hälsa eller sjukdom (37 procent) och människorelationer (14 procent).

– Coronakrisen ledde till att församlingarna styrde sina medel till diakoniverksamheten och till ett allt närmare samarbete med städer, kommuner och organisationer, framför allt i stora städer. Förhoppningsvis etableras de samarbetspartners som man har fått under krisen och det samarbete som utvecklats. Samtidigt är det bra att arbetsgivare beaktar hur man kan stöda de anställda som har fått och får ta emot de största smällarna av coronatiden, konstaterar Kalle Kuusimäki som är chef för Kyrkostyrelsens enhet för Diakoni och själavård.

Mera information:
Kyrkans statistik 
sakkunnig Airi Raitaranta, Diakoni och själavård, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1547
chef Kalle Kuusimäki, Diakoni och själavård, Kyrkostyrelsen, tfn 050 501 2901