Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

På söndag vigs Mari Leppänen till biskop i Åbo domkyrka

Publicerad 04.02.2021

(texten redigerad 5.2.2021)

Åbo ärkestifts nya biskop Mari Leppänen vigs till ämbetet på söndag 7.2 i Åbo domkyrka. Festmässan klockan 10 ordnas med undantagsarrangemang och inom ramen för strikta coronarestriktioner. Gäster kan inte delta på plats utan istället kan man följa festmässan via TV, radio och på nätet. Mässan sänds direkt i Yle TV1 klockan 10 och i Yle Radio1 klockan 10. Man kan också se på mässan via Yle Arenan, virtuaalikirkko.fi och Åbo ärkestifts Facebooksida.

– Biskopsvigningen i Åbo domkyrka måste genomföras med specialarrangemang och därför kan till exempel inte gäster från utländska systerkyrkor delta. Tv-sändningen möjliggör ändå att festen är öppen för alla. En biskopsvigning är förutom stiftets egen fest också alltid en fest för hela kyrkan och speciellt i dessa undantagstider stärker den betydelsen av kyrkans hoppfulla budskap, säger ärkebiskop Tapio Luoma.

Festlig mässa trots undantagstider

Vigningen förrättas av ärkebiskop Tapio Luoma. Han assisteras av biskoparna Kaisamari Hintikka, Simo Peura och Matti Repo. Den nya biskopen vigs och välsignas till ämbetet med Guds ord, bön och handpåläggning som traditionen bjuder.

I mässan predikar biskop Leppänen. Textläsare är vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko. I mässan framförs en psalm som kantorn i Henriksförsamlingen i Åbo Olli-Pekka Laakkonen har komponerat för vigningsmässan som gåva till Mari Leppänen. Under nattvarden framför Aarne Pelkonen sången ”Oi, mull on onnenpäivä” ur finska Sions sånger i arrangemang av Timo Lehtovaara.

Representanter för medierna har möjlighet att träffa biskop Leppänen och ärkebiskop Luoma genast efter mässan i Åbo domkyrka. Representanter för medierna ska anmäla sig på förhand.

Nya biskopskåpan anknyter till skapelsen

Biskop Mari Leppänens liturgiska kläder; biskopskåpan, -mitran och -stolan har designats av textilkonstnär Helena Vaari. Kåpans namn är Siunattu maa (ung. Välsignad jord) och i detaljerna finns natursymbolik, den medeltida domkyrkans formspråk och ett återanvänt Kalevalasmycke med heliga Birgittas spänne.

Biskopskåpan och mitran är sydda av artenom, hantverksmästare Tytti Helles.

Kyrkkaffe på sociala medier – uppvaktning via Gemensamt Ansvar

Efter mässan kan man delta i festdagens virtuella kyrkkaffe via Åbo ärkestifts Facebooksida. Där är det också möjligt att sända sin hälsning till den nya biskopen. Biskop Mari Leppänen önskar att eventuella uppvaktningar styrs till insamlingen Gemensamt Ansvar (KontonummerFI16 2089 1800 0067 75, märk med: Tervetuloa, piispa Mari!). Intäkterna från årets insamling stöder äldre människor med ekonomiska svårigheter, såväl i Finland som ute i världen.

Den nya biskopen firas i en större krets i sommar då det inom ramen för rådande coronrestriktioner ordnas stiftsfest 11.7 i Björneborg och 15.8 i Åbo.

Biskop Mari Leppänen

Mari Leppänen är född 1978. Hon prästvigdes 2012. Till utbildningen är Leppänen teologie magister och filosofie magister. Hon var stiftsdekan i Åbo ärkestift 2019-2021. Tidigare har hon arbetat bland annat som biskopens specialrådgivare, projektchef för församlingsvalet på Kyrkostyrelsen och som präst i församlingen i Lundo.

Leppänen tillträdde som biskop 1.2.2021. Hon är den fjärde biskopen i ordningen i Åbo ärkestift och följer efter Kaarlo Kalliala som gick i pension 1.2. Biskopsämbetet i Åbo ärkestift inrättades 1997 för att underlätta ärkebiskopens växande arbetsbörda. I Åbo ärkestifts finns alltså två biskopar; Mari Leppänen som nu vigs till biskop och ärkebiskop Tapio Luoma.

Fotografier från vigningsmässan sätts ut i kyrkans bildbank kuvapankki.evl.fi på söndag eftermiddag. Man kan också kontakta Arja Pihl med förfrågningar om bilder. Fotograf är Timo Jakonen.

Intervjuförfrågningar och mera information och deltagande i söndagens pressträff:
biskopens specialmedarbetare Anna Hälli, tfn 050 5012748  

Rättelse 5.2.2021 klockan 17.05:
I stycket om biskopskåpan fanns ursprungligen ett översättningsfel som har rättats. Namnet på kåpan hade översatts fel, också meningen om Kalevalasmycket har preciserats.