Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Individuella möten blev viktigare under coronaåret – färre utträdde ur kyrkan

Publicerad 01.02.2021

I slutet av 2020 hörde ca 3 743 000 personer till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, vilket motsvarar 67,6 procent av Finlands befolkning. Året innan var motsvarande medlemstal 3 792 000, dvs. 68,6 procent av befolkningen.

Coronapandemin syns i den samlande verksamheten och i statistiken över individuella möten

Från mars 2020 har församlingarna varit tvungna att begränsa många av sina verksamhetsformer. Mest syns begränsningarna i antalet deltagare i utflykter och läger, de minskade till knappt hälften jämfört året innan. Också antalet som deltog i musikevenemang minskade till under hälften. Deltagandet i nattvardsmässor minskade med en fjärdedel medan antalet som deltog i predikogudstjänster ökade lite tack vare webbsändningar.

Under coronaåret nådde kyrkan närmare 1,4 miljoner personer i individuella möten: i telefonsamtal och samtal över nätet tredubblades antalet (443 000) och vid utdelning av matkassar mer än fördubblades antalet (309 000) jämfört med året innan.

Färre utträden än tidigare

Under fjolåret inträdde drygt 18 100 personer. Bland dem som inträdde i kyrkan fanns ovanligt många, dvs. 3 400, under 1-åringar, vars dop flyttades till ett senare tillfälle på grund av coronarestriktioner för sammankomster. De har alltså först registrerats i befolkningsregistret och sedan döpts.

Under 2020 trädde 48 100 finländare ut ur kyrkan. Antalet utträden är märkbart lägre än tidigare år. Framför allt personer i åldern 20-29 år utträdde ur kyrkan (33 procent av utträdena) medan de som trädde in i kyrkan till största delen fanns i åldersgruppen 30-39-åringar (23 procent av inträdena).

Under året döptes 24 900 barn under 1 år och 45 200 av kyrkans medlemmar avled.

Undersökningen Gallup Ecclesiastica 2019 som Kyrkans forskningscentral gjorde bland finländarna visar att kyrkliga förrättningar och kristna traditioner i samband med kyrkliga helger är den vanligaste orsaken till att man blir medlem i kyrkan. Två av tre medlemmar upplever också att kyrkan har en viktig roll i samhället.

Nästan hälften av dem som träder ut ur kyrkan anser att det avgörande för beslutet är att hen inte är en religiös människa eller hen inte tror på Gud. Avgörande faktorer för över 40 procent av dem som lämnar kyrkan är att man upplever kyrkan som institution betydelselös och vill undvika kyrkoskatt.

I slutet av år 2019 var antalet inträden 16 200 medan 56 000 personer avstod från medlemskap i kyrkan. Antalet döpta var då 28 300 och antalet avlidna 43 800.

Mera information:
Forskare Veli-Matti Salminen, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 1424 896, veli-matti.salminen@evl.fi
Medlemsstatistik och visualisering av medlemsfakta finns på webbplatsen Kyrkans statistik https://www.kirkontilastot.fi/
Sakkunnig i statistik Tuomo Halmeenmäki, tfn 040 120 9399, tuomo.halmeenmaki@evl.fi

Kyrkans forskningscentrals undersökning Gallup Ecclesiastica genomförde av Taloustutkimus i november 2019. I undersökningen deltog 4 065 finländare.