Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Föräldraskap kom ofta upp i samtal med Kyrkans familjerådgivning under 2020

Publicerad 29.01.2021

Under fjolåret förändrade coronapandemin vardagen på många sätt, också familjerådgivningen fick skapa nya sätt att arbeta. Från och med mitten av mars sköttes klientarbetet på distans.

Frågor kring och behovet av att få tala om föräldraskap kom ofta upp i samtalen med kyrkans familjerådgivning under 2020. Också oro över ekonomin, användning av alkohol i hemmet och våld i nära relationer var aktuella frågor. En utmanande familjevardag eller brist på en lugn vrå gjorde att videokontakt långt ifrån alltid var möjlig. För alla klienter var det heller inte naturligt att tala på distans och alla hade inte ens de tekniska möjligheterna.

Merparten av familjerådgivningscentralerna kunde ta emot alla behövande men situationen varierar mellan orter

I en enkät till familjerådgivningscentralerna i augusti 2020 kartlade man coronapandemins inverkan på familjerådgivningen.  Alla som svarade hade gett rådgivning via telefon under pandemin, 97 procent via videokontakt och 85 procent ansikte mot ansikte. Då enkäten gjordes kunde över hälften av centralerna ta emot alla behövande klienter. Enkäten besvarades av 80 procent av kyrkans 40 familjerådgivningscentraler runt om i Finland.

– En del av klienterna upplevde rådgivningen per telefon eller genom videoanslutning opersonlig och krånglig, och då höll man paus. För andra passade det bra att också under sommaren fortsätta pågående familjerådgivningsrelation på distans, berättar ledande sakkunnig inom kyrkans familjearbete och familjerådgivning Sari-Annika Pettinen.

Under sommaren kunde klientkontakten fortsätta med personliga träffar, till exempel utomhus. Men också då fortsatte många med distanskontakt eftersom den kontakten inte var beroende av plats.

Nya sätt att nå klienter

Under coronapandemin har kyrkans familjerådgivning sökt nya vägar att nå klienterna. En del resurser har riktats in på arbete i sociala medier och på nätet.

Sakkunnig i själavård Sara Grönqvist berättar att man på svenska lanserat relationsspegeln, en blogg där familjerådgivare i Borgå stift publicerar aktuella texter kring relationer.

På finska lanserade man webbtjänsten Rakkauskliniikka. Där kan man anonymt skicka in frågor om relationer och kyrkans familjerådgivare svarar. Tjänsten finns på terve.fi, och är ett samarbete med A-lehdet.

Under 2020 hade kyrkans familjerådgivare 16 840 klienter och även detta år var brist på interaktion i relationer främsta orsaken till att man tog kontakt. Sammanlagt hölls över 85 000 sessioner, 24 754 via videoanslutning och 12 717 via telefonkontakt.

Kyrkans familjerådgivning ger möjlighet att tala med en professionell om svårigheter i parrelationen och familjelivet. En klient kan komma till familjerådgivningen såväl ensam som med en partner eller med någon annan anhörig. Familjerådgivningen betjänar både församlingsmedlemmar och personer som inte hör till kyrkan. Tjänsten är avgiftsfri.

Mera information:
Sari-Annika Pettinen, ledande sakkunnig inom familjefrågor och familjerådgivning, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1592
Sara Grönqvist, sakkunnig i själavård, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1522