Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkan och Finlands Scouter fortsätter det goda samarbetet

Publicerad 28.01.2021

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har en lång gemensam historia. I november 2020 förnyade Finlands Scouter sin grundstadga och samtidig förnyades samarbetsavtalet med kyrkan så att det är i linje med den nya grundstadgan.

Det nya samarbetsavtalet trädde i kraft 23.1.2021 då båda parterna hade godkänt det.

Enligt scouternas grundstadga är scouting en fostrande verksamhet som strävar efter att stöda barnens och de ungas utveckling med beaktande av deras individuella egenskaper. Scoutingens mål för fostran är bland annat att en scout utvecklar sin identitet i förhållande till en tro eller annan åskådning, söker sanningen i tillvaron och utforskar sin andlighet och lever i enlighet med den. En scout respekterar det som är heligt för andra.

Målsättningen med scoutingens fostrande verksamhet är en person som till sin personlighet och i sina levnadsvanor är en balanserad, ansvarskännande, aktiv och självständigt tänkande samhällsmedlem såväl lokalt och nationellt som internationellt.

Positiv religionsfrihet respekterar olika åskådningar

–Det är viktigt att scouterna i sin åskådningsfostran, i enlighet med den positiva religionsfriheten, beaktar scouter med olika tro och respekterar deras åskådning. Religiösa samfund är experter på åskådningsfostran och därför är de viktiga samarbetsparter för scouterna. Samarbetet med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har varit fungerande och det nya samarbetsavtalet har under det senaste året slipats i god anda där man hållit det lokala samarbetet mellan församlingarna och scoutkårerna i minnet, konstaterar Siiri Somerkero, ordföranden för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter.

Också biskoparna som i december gav utlåtande om avtalet ansåg att det är värdefullt att barn och unga kan delta i scoutverksamheten oberoende av deras religiösa samfundstillhörighet eller åskådning.

– I likhet med biskopsmötet anser jag att det är positivt att man i avtalet betonar den positiva religionsfriheten och att Finlands scouter förbinder sig vid att ge sina medlemmar en konfessionell religiös fostran enligt deras åskådning. Det är viktigt att scoutverksamheten stöder de kristna scouternas andliga tillväxt och stärker deras kristna åskådning samtidigt som den öppnar dörren för en djupare dialog med de som tror på ett annat sätt, säger ärkebiskop Tapio Luoma.

Finlands Scouter och kyrkostyrelsen har tillsammans uppdaterat församlingarnas och scoutkårernas bakgrundsmodell för samarbetet. Ungefär 80 procent av scoutkårerna har en evangelisk-luthersk församling som bakgrundsorganisation och därför är det viktigt att man på lokal nivå öppet kommer överens om hur samarbetet går till och hur bakgrundsorganisationen syns i verksamheten. Scoutverksamheten är öppen för alla.

Den nya modellen kan tas i bruk när man uppdaterar avtalet. Modellen för avtal med bakgrundsorganisationen finns på kyrkans finska webbsidor om scouting. De svenska webbsidorna uppdateras inom kort med det nya modellavtalet.

Mera information:
Katri Vappula, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 050 529 8061  
Rebecka Stråhlman, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1558
Siiri Somerkero, ordförande för Suomen Partiolaiset, tfn 050 443 4908  

Aktuell information om samarbetet mellan kyrkan och scouterna (på finska) 

Svensk information om samarbetet mellan kyrkan och scouterna

Scouternas nya grundstadga 

Samarbetsavtalet mellan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och modellavtal (på finska)

En bild av ärkebiskop Luoma och scouternas ordförande Somerkero bifogas. Fotograf: Aarne Ormio.

Bildtext: Ärkebiskop Tapio Luoma och ordföranden för Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter Siiri Somerkero träffades coronasäkert för att underteckna det nya samarbetsavtalet.

Flera bilder finns i kyrkans bildbank kuvapankki.evl.fi.