Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ny lagstiftning för kyrkan och lättlästa dagens böner på biskopsmötets agenda

Publicerad 25.01.2021

Biskopsmötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlas till årets första möte 26-27 januari på Susiniemi lägercentrum i S:t Michels stift.

Biskopsmötet fortsätter behandlingen av sitt utlåtande om reformen av kyrkolagen och kyrkoordningen som de inledde på sitt möte i december. I maj 2018 beslöt kyrkomötet att revidera kyrkolagen och kyrkoordningen och lagförslaget fördes till behandling i riksdagen 2019.

I det förslag som nu behandlas i kyrkan har man beaktat de ändringsbehov som lyftes fram vid riksdagsbehandlingen. Förslaget till ny kyrkolag, speciallagar för kyrkan och reviderad kyrkoordning och de utlåtanden som ges om lagförslaget ska behandlas av kyrkomötet. Den nya kyrkolagen kommer att ersätta den kyrkolag som togs i bruk 1994.

Biskopsmötet ska också ge ett utlåtande om böner på lättläst finska. Kyrkostyrelsen har berett dagens böner på lättläst finska som en komplettering till gudstjänstmaterialet på webbplatsen selko.evl.fi. De lättlästa bönerna betonar vikten av såväl gemensam gudstjänst som tillgänglighet. Det handlar om ett omfattande liturgiskt materialsom tillsvidare bara har gjorts på finska. Åtminstone en del av bönerna kommer i ett senare skede på lättläst svenska på lattlast.evl.fi. Kyrkan offentliggjorde 2019 Aktivt delaktig – Kyrkans handlingsprogram 2019–2024 för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Handlingsprogrammet ska identifiera behovet av lättläst material och uppmuntra till användning av lättläst i kyrkan.

Biskopsmötet ska vid sitt möte besluta om hurdan examen som ger kompetens för tjänster som sjukhuspräster och omsorgspräster. Målet är att trygga att de som innehar tjänsterna har tillräcklig teologisk, själavårdande, terapeutisk och pedagogisk kompetens för att självständigt kunna sköta uppgifterna.

På agendan finns bland annat också kyrkans riktlinjer för den ekumeniska verksamheten fram till år 2026.

Mötet är det sista biskopsmötet för biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala innan han går i pension. Han efterträds som biskop i ärkestiftet 1.2.2021 av Mari Leppänen.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 50 594 1317
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270