Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Första barometern för kyrkans fostran publicerades

Publicerad 13.01.2021

En första aktuell undersökning inom kyrkans fostran och ungdomsarbete som har utarbetats tillsammans med experter har publicerats under namnet Innostava ja kohtaava kasvatus: Kirkon kasvatuksen barometri 2020 (på svenska ung. Inspirerande och mötande fostran: Barometer för kyrkans fostran 2020).

Publikationen har tre delar. Den första består av resultat från en undersökning från barometern som gjordes i församlingarna våren 2020. Den granskar expertisen och ledningen inom kyrkans fostranarbete, barn, ungas och familjers delaktighet, hur lägerarbetet ser ut idag, och välbefinnandet på arbetet och värderingar. Fyra ungdomsarbetsledare har skrivit den delen.

Publikationens andra del består av tre artiklar om kyrkans fostranverksamhet som baserar sig på undersökningar som anställda har gjort. Den tredje delen är ett sammandrag där man utgående från barometerenkäten och sakkunnigartiklarna riktar blickarna mot kyrkans framtida fostranarbete.

– Ett kvalitativt fostranarbete baserar sig på fakta och vi vill i vårt utvecklingsarbete fästa bättre uppmärksamhet vid den professionella kunskap som finns bland de som jobbar med fostran, och det lyckas genom ett bredare samarbete, säger Jarmo Kokkonen på Kyrkostyrelsen.

I barometern finns en svensk inledning och ett sammanfattande kapitel på svenska.

Barometern för kyrkans fostran 2020 kan läsas bland Kyrkans publikationer.Öppna länk i ny flik

Det går också att beställa publikationen i tryckt format.

Barometern har genomförts som ett samarbete mellan yrkeshögskolan Diakonia, Kyrkans fostran och familefrågor, Kyrkans forskningscentral, Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Seurakuntaopisto, Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura, Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry och Kirkon Varhaiskasvatuksenohjaajat ry.

Barometern presenteras på kyrkans dag för fostran 13.1.2021.

Mera information:
Jarmo Kokkonen, chef, Fostran och familjefrågor, Kyrkostyrelsen, tfn 050 594 1316
Jouko Porkka, lektor, Yrkeshögskolan Diakonia, tfn 040 568 7077
Minna Valtonen, överlärare, Yrkeshögskolan Diakonia, tfn 040 509 2012
Stefan Myrskog, ledande sakkunnig, Kyrkans verksamhet, Kyrkans central för det svenska arbetet/Kyrkostyrelsen, tfn 040 531 1275