Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Juha Tuohimäki valdes till chef för Kyrkostyrelsens ekonomiavdelning

Publicerad 24.11.2020

Kyrkostyrelsens plenum valde förvaltningsmagister, teologie magister Juha Tuohimäki till det ecklesiastikråd som är chef för Kyrkostyrelsens ekonomiavdelning. Tuohimäki tillträder 1.2.2021.

Det ecklesiastikråd som är chef för ekonomiavdelningen leder Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond.  Tjänsten sköts för närvarande av ecklesiastikrådet Leena Rantanen som går i pension 1.2.2021.

Ansökningstiden för tjänsten gick ut 25.9 och hade då sökts av 11 personer. Fyra av dem kallades till intervju. Vid valet har man beaktat behörighetsvillkoren, tjänstens uppgifter, annan kompetens som nämndes i platsannonsen, och utbildning, anställningsförhållanden och förtroendeuppgifter som stöder tjänsteutövningen och som den sökande nämnt i ansökan.

Bild på Juha Tuohimäki finns i Kyrkans bildbank. (sök på Juha Tuohimäki)

Mera information: kanslichefens specialmedarbetare Jari Pulkkinen, jari.a.pulkkinen@evl.fi, tfn 040 688 1467

Tidigare nyheter om tillsättandet av tjänsten
Fyra personer intervjuas för tjänstens om chef för Kyrkostyrelsens ekonomiavdelning
Jobbet som chef för Kyrkostyrelsens ekonomiavdelning söktes av 11 personer 

Biskopsmötet ombeds ge utlåtande om samarbetsavtal mellan kyrkan och scouterna

Kyrkostyrelsens plenum ber biskopsmötet ge utlåtande om samarbetsavtalet mellan kyrkan och scouterna. Kyrkostyrelsen behandlar avtalet vid nästa plenum.

Scoutrörelsen förde 2017-2018 en värdediskussion och på basen av den framkom ett behov av att omforma scouternas värdegrund. Hösten 2018 beslöt medlemsmötet för Finlands scouter att stadgarna uppdateras 2019-2020. De nya stadgarna godkändes vid ett medlemsmöte 14-15.11.2020 och trädde i kraft omedelbart.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ett samarbetsavtal med Finlands scouter. Det nuvarande samarbetsavtalet har trätt i kraft 1.1.2009 och är i kraft till slutet av 2020.

Mera information: 
sakkunnig inom fostran och familjefrågor Katri Vappula, tfn 050 529 8061, katri.vappula@evl.fiÖppna länk i ny flik  

Direktionen för Kyrkans kyrkans servicecentral för bokföring och löneräkning

Kyrkostyrelsens plenum utsåg direktionen för Kyrkans kyrkans servicecentral för bokföring och löneräkning för åren 2020-2024 enligt förslaget. Dessutom utsåg kyrkostyrelsen Kyrkans delegation för förtjänsttecken och Kyrkans delegation för motion och idrott för 2020-2024. För samma tidsperiod utsågs också arbetsgruppen för Kyrkans kulturpris.

Protokoll från kyrkostyrelsens plenum finns senast om en vecka i webbtjänsten Domus

Drog- och kriminalarbetet stöds med kollektmedel

Kyrkostyrelsens plenum beviljade sammanlagt 51 750 euro som stöd till drog- och kriminalarbetet.

Understöden fördelades enligt följande:

  • Förbundet Vita Bandet i Finland 13 500 euro
  • Finlands Gatumissionsförbund 11 000 euro
  • Sininen Pysäkki 9 250 euro
  • Lasten ja nuorten keskus (Centralen för barn och unga) 18 000 euro

Mera information:
sakkunnig inom diakoni och själavård Sami Puumala, tfn 050 340 2758, sami.puumala@evl.fiÖppna länk i ny flik