Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Insamlingen Gemensamt Ansvar samlade två miljoner euro till barnfamiljer

Publicerad 13.11.2020

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2020 fokuserade på att stöda föräldraskapet i Finland och utomlands. Under våren hade kampanjen fått en bra start då coronapandemin slog till och avbröt insamlingen med till exempel insamlingsbössor och listor. Det ledde till ett insamlingsresultat som var en miljon lägre än ifjol. Insamlingsintäkterna uppgick i år till nästan två miljoner euro.
Med insamlingsmedlen finansieras ett projekt för familjestöd som inleds 2021. Projektet genomförs av Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Församlingarna använder sina intäkter för att ordna mångsidiga evenemang och verksamheter för familjer runtom i Finland. Största delen av intäkterna styrs till Kyrkans Utlandshjälps arbete på gräsrotsnivå i utvecklingsländerna.

– Under temat Du räcker till för ett gott föräldraskap samlade vi i år in medel för att stöda föräldraskapet. Gemensamt Ansvar tycker det är viktigt att göra vardagen lättare för familjerna, och vill göra det i samarbete med våra samarbetspartner Mannerheims Barnskyddsförbund, Rädda Barnen rf, Kyrkans Utlandshjälp och församlingarnas familjearbete som är specialister på familjearbete, säger Kyrktjänsts insamlingschef Tapio Pajunen.

Man blev tvungen att avbryta kontaktinsamlingen helt på grund av coronakrisen som drabbade landet under den mest aktiva insamlingstiden. Likaså måste otaliga konserter, basarer och evenemang ställas in. Ett särskilt stort hål i insamlingskassan orsakades av att man tvingades ställa in morsdagsevenemang runtom i landet. Det påverkade naturligtvis insamlingsresultatet; det minskade med en tredjedel jämfört med i fjol och stannade på 1 995 818 euro.

– Trots att insamlingens främsta uppgift är att samla in medel för att hjälpa människor i en svår livssituation ville vi agera ansvarsfullt och minimera de risker som insamlingen kunde medföra, berättar insamlingschef Tapio Pajunen.

Nödhjälp, utkomststöd och möjlighet till fortsatt skolgång

Av insamlingsintäkterna styrs 60 procent till barnfamiljer i Kyrkans Utlandshjälps biståndsobjekt i världens fattiga katastrofområden.

– Coronaviruset har lett till att ekonomin har försvagats och olika begränsningar har lämnat många föräldrar utan inkomster i de länder där vi arbetar. På många ställen har begränsningarna pågått oavbrutet sedan i mars. Med hjälp av medel från Gemensamt Ansvar har vi kunnat sända nödhjälp, stöda familjernas utkomst och se till att barnen kan fortsätta skolgången trots att skolorna är stängda, berättar Eija Alajarva, som är chef för Kyrkans Utlandshjälps humanitära biståndsarbete.

Insamlingens inhemska samarbetspartner, Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf, effektiverar sin verksamhet till förmån för barnfamiljer med hjälp av 20 procent av de insamlade medlen. De praktiska stödåtgärderna inleds som pilotprojekt under de första månaderna av 2021.

De återstående 20 procenten av medlen används i församlingarna till verksamhet som stöder föräldraskapet. Församlingarna tar fram idéer och använder medlen på olika sätt. Till exempel i Heinola fick småbarnsföräldrar njuta av en kväll med middag och musik samtidigt som församlingen ordnat med barnpassning för familjens minsta. 

Insamlingsresultatet för år 2020 överlåts till insamlingens beskyddare president Sauli Niinistö 13.11.2020.

Nästa år stöder insamlingen Gemensamt Ansvar äldre som kämpar med ekonomiska svårigheter. Vid planeringen av insamlingen har man på många sätt förberett sig på att man inte kommer att kunna genomföra kontaktinsamlingar i vår. Insamlingen inleds 7.2.2021.

Mera information:
Tapio Pajunen, insamlingschef, Kyrktjänst rf, tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi, tfn 0400 870 041,
Leena Piirto, kommunikationschef, Kyrktjänst rf, leena.piirto@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 182 7264
Sirpa Seppä, kommunikationsplanerare, Kyrktjänst rf, sirpa.seppa@kirkkopalvelut.fi, tfn 040 579 7290

Insamlingen Gemensamt Ansvars webbplats 

Bildmaterial och Gemensamt Ansvar-logon kan fritt kan laddas ned från Kyrktjänsts bildbank.
Bilder från Nepal, Gemensamt Ansvars exempelland år 2020, kan fritt laddas ned från Kyrkans Utlandshjälps bildbank.