Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet godkände kyrkolagsändring om elektroniska möten

Publicerad 06.11.2020

Kyrkomötet godkände på fredag en ändring i kyrkolagen som möjliggör elektroniska möten i förvaltningsorgan i församlingar, kyrkliga samfälligheter, domkapitel och inom kyrkans centralförvaltning.

Elektroniska möten gör det möjligt för förvaltningsorganen att sammanträda under covid-19-pandemin. Möjligheten till elektroniska sammanträden tryggar också beslutsfattandet i kyrkan i motsvarande situationer i framtiden.

Elektroniska möten medför också flexibilitet i beslutsfattande i församlingar där avstånden är långa. Dessutom minskar de möteskostnaderna och främjar kyrkans klimatmål.

Ändringen i kyrkolagen ska ännu godkännas av riksdagen.

Lagutskottets betänkande 2/2020 

Kyrkomötet beslöt att inte inleda utredning om kyrkans strukturer

Kyrkomötet beslöt på basen av förvaltningsutskottets betänkande att låta ett ombudsinitiativ om att inleda en utredning om sammanslagning av stift och kyrkliga samfälligheter förfalla. I initiativet förslogs också att kyrkomötet skulle ge kyrkostyrelsen i uppgift att utarbeta ett förslag till ändring av regleringen av kyrkans strukturer på lokalnivå.

Enligt förvaltningsutskottet skulle ett genomförande av principerna i ombudsinitiativet leda till omfattande ändringar i kyrkans grundläggande strukturer. Utredningen skulle i sig vara både dyr och tidskrävande. Förvaltningsutskottet anser därför att kyrkan ska sträva efter att förnya sin förvaltning i mindre helheter.

Förvaltningsutskottets betänkande 3/2020 

Kyrkomötet avslutade sin höstsession på fredagen och samlas nästa gång till en fyra dagar lång session tisdag 4 maj 2021.

Kyrkomötet på nätet:
Videoupptagningarna från kyrkomötets plenum finns  kyrkans Youtubekanal
Kyrkomötets dokument finns på kyrkomötets webbplats
Öppna länk i ny flik
Bilder från kyrkomötet finns i Kyrkans bildbank
Öppna länk i ny flik

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Tuulikki Terhemaa, tf kommunikationschef, tfn 050 372 1239
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 529 8503