Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet godkände budgeten och beviljade coronaunderstöd till kyrkliga organisationer

Publicerad 05.11.2020

Kyrkomötet godkände Kyrkans centralfonds budget 2021 och verksamhets- och ekonomiplan för 2021-2023. Kyrkomötet fastställde församlingarnas grundavgift till 6,5 procent av den kalkylerade kyrkoskatten.

Spetsprojektet att genomföra kyrkans strategi Öppna dörrar finansieras med överskott från tidigare år. Under planeringsperioden är det tänkt att använda ca 4 miljoner euro för ett gemensamt spetsprojekt som till många delar ska fungera som ett direkt stöd i församlingarnas arbete. Ekonomiutskottet anser att kyrkan på längre sikt behöver ordna finansieringen av spetsprojekt så att det inte uppstår underskott i budgeten.

Ekonomiutskottet betonade att budgeten för 2022 behöver uppgöras som överenskommet och att fastighetsekonomin effektiveras.

Kyrkomötet beslöt också hur den statliga finansieringen på 117 miljoner euro till Kyrkans centralfond för 2021 används. Enligt beslutet delas nästan 108 miljoner euro ut till församlingarna enligt fördelningsgrunden euro/kommunmedlem. Sju miljoner euro används till bevarandet av församlingarnas kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre och 2 miljoner euro till underhåll och utveckling av medlemsdatasystemet Kirjuri.

Ekonomiutskottet gjorde vissa ändringar i kyrkostyrelsens förslag till budget för 2021. Bland annat minskade man projektanslaget för förnyande, utveckling och underhåll av nättjänster med 83 900 euro. Kyrkomötet ökade stödet till de organisationer som ingått samarbetsavtal med kyrkostyrelsen för avtalsbaserat samarbete med motsvarande summa.

Kyrkomötet godkände också Kyrkans pensionsfonds budget 2021 och ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2021-2023.

Ekonomiutskottets betänkande 5/2020 om Kyrkostyrelsens framställning 5/2020 och 5a/2020: Kyrkans centralfonds budget för 2021 och verksamhets- och ekonomiplan för 2021-2023

Coronaunderstöd till kyrkliga organisationer

Kyrkomötet godkände en miljon i understöd till kyrkliga organisationer på grund av uteblivna kollektintäkter under coronapandemin. Understödet är en engångsföreteelse och förutsätter att organisationerna använder det till förmån för det ursprungliga kollektmålet eller för närmast motsvarande verksamhet.

Av ekonomiutskottets betänkande 7/2020 framgår hur summan fördelas mellan organisationerna.

Kyrkomötet på nätet:
Direktströmningen från kyrkomötet och mötets dokument finns på kyrkomötets webbplats
Bilder från kyrkomötet finns i Kyrkans bildbank
Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous
Vid behov förmedlar vi intervjuförfrågningar till kyrkomötesombuden.

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Tuulikki Terhemaa, tf kommunikationschef, tfn 050 372 1239
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 529 8503