Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötets höstsession hålls 3-6 november, plenum direktströmmas

Publicerad 29.10.2020

Kyrkomötet för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland samlas till höstsession nästa vecka tisdag till fredag (3-6.11) på Turun kristillinen opisto i Åbo.

På grund av det fortsatta coronaläget deltar bara kyrkomötesombuden, personer med närvaro- och yttranderätt och de anställda vars närvaro är nödvändig på plats i Åbo.

Journalister och allmänhet med intresse för kyrkomötets diskussioner i plenisalen och andra offentliga programpunkter kan följa mötet via direktströmningen som man hittar via kyrkomötets webbplats

Ärenden under kyrkomötet

Kyrkomötets öppningsmässa i S:ta Marie kyrka tisdag 3 november klockan 8.30 direktströmmas över nätet. I mässan predikar biskopen i Kuopio stift Jari Jolkkonen.

Ärkebiskop Tapio Luoma öppnar höstsessionen på Turun kristillinen opisto klockan 10.

Under höstsessionen ska kyrkomötet bland annat behandla Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionfonds budgeter för 2021 och ekonomi- och verksamhetsplaner för 2021-2023.

På agendan finns också en ändring i kyrkolagen för att möjliggöra elektroniska möten i kyrkans beslutsfattandeorgan och stöd till kyrkliga organisationer med anledning av coronapandemin. På ärendelistan finns också ny kyrkolag och speciallagar för kyrkan, reform av kyrkoordningen och kyrkans fyraårsberättelse.

Vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko sänder sin hälsning till kyrkomötet på onsdag 4 november.

Följ kyrkomötet via nätet

Föreckning över ärenden under behandling i november  och kyrkomötets preliminära arbetsplan  för sessionen i november (på fiänska)  finns på kyrkomötets webbplats. 

Bekanta dig med kyrkomötesombuden i kandidatgalleriet.

Bilder från kyrkomötet finns i Kyrkans bildbank.

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Beställ kyrkomötets nyhetsbrev

Kyrkomötets kansli gör ett tvåspråkigt nyhetsbrev om kyrkomötets arbete. Nyhetsbrevet utkommer fyra gånger i året och riktar sig till alla som är intresserade av kyrkomötet. I nyhetsbrevet inför kyrkomötet berättas om vilka ärenden som kommer att behandlas under mötesveckan och efteråt informerar man om de beslut som fattades under veckan.

Beställ nyhetsbrevet 

Kyrkmötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Tuulikki Terhemaa, tf kommunikationschef, tfn 050 372 1239
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 529 8503