Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans fyraårsberättelse: Finländarnas vardagsreligiositet hör samman med stillhet, natur och medmänsklig hjälp

Publicerad 28.10.2020

Finländarnas vardagsreligiositet hör ofta samman med stillhet och natur. Närmare hälften av finländarna (43 %) anser att de kommer närmare Gud eller någon högre makt genom att röra sig eller vistas i naturen. Dessutom hör kristen eller annan meditation (15 %), yoga (11 %), tysta retreater (6 %) eller pilgrimsvandringar (4 %) till finländarnas privata andaktsliv.

Utövande av meditation har blivit vanligare bland under 30-åringar och millenniegenerationen, ungefär en fjärdedel av dem berättar att de mediterar. De här observationerna behandlas i Kyrkans forskningscentrals forskningspublikation Uskonto arjessa ja juhlassa (Religion till vardags och fest) som är en del av kyrkans fyraårsberättelse för åren 2016-2019.

En fjärdedel av finländarna ber åtminstone en gång i veckan

En fjärdedel av finländarna uppger att de ber åtminstone en gång i veckan och sammanlagt hälften uppger att de ber åtminstone en gång i året. En tredjedel av finländarna ber aldrig. Det vanligaste sättet att be är ordlös bön och 40 procent av finländarna upplever att det passar dem. Aftonbön är en del av det personliga andaktslivet för 28 procent av finländarna och 24 procent ber för andra. Bön är det klart vanligaste sättet för finländarna att privat utöva religion, jämfört med att till exempel lyssna till andlig musik eller läsa religiös litteratur eller Bibeln.

Forskningsobservationer kring vardagsreligiositet visar på betydelsen av upplevelser. Ungefär hälften av de som besvarat enkäten nämnde något betydande andligt musikverk eller musikverk som refererar till livsåskådning, och ungefär en tredjedel en bok med andlig betydelse. Andlighet kan också ta sig uttryck i konkreta handlingar som att hjälpa människor. Betydelsen av att hjälpa betonar framför allt de som aktivt utövar meditation och de som upplever att det är andligt viktigt att röra sig i naturen.

Att finländarnas religiositet blir allt mer mångsidig syns i kyrkans verksamhet. Antalet som deltar i församlingarnas andaktstillställningar minskar medan det blir allt vanligare att man ordnar till exempel skogsgudstjänster och tillfällen för stillhet. Fastän det har visat sig att det finns ett allt mera utbrett behov av att kyrkorna i Finland är öppna till vardags så att man kan komma in för en privat stilla stund är det ändå bara drygt en fjärdedel av kyrkorna som håller öppet på vardagar.

Forskningsobservationerna bygger på enkäten Gallup Eccelesiastica 2019 som kartlagt finländarnas religiositet och värden. Undersökningen genomfördes hösten 2019 med hjälp av Taloustutkimus Oy:s Internetpanel på uppdrag av Kyrkans forskningscentral. Undersökningens målgrupp bestod av finländare på fastlandet i åldern 15-79 år. Forskningsmaterialet har vägts så att det representativt för befolkningen (N=4 176, felmarginal 95 % konfidensnivå ±1,5).   

Fyraårsberättelsen ges ut såväl i tryckt form som på nätet i två olika delar. Båda publikationerna kan gratis laddas ner från Kyrkans forskningscentrals webbsidor och böckerna kan köpas i forskningscentralens nätbutik. Fram till 6.11 kan man beställa den finska forskningspublikationen till ett lägre pris direkt via e-postadressen tutkimustilaus@evl.fi (normalt 32 euro, nu 22 euro + postavgift).

De svenska översättningarna av fyraårsberättelsen publiceras i våren 2021.

Uppdatering 15.3.2021: Kyrkans fyraårsberättelse i två olika delar finns nu tillgängliga i elektronisk form och man hittar dem på sidan med forskningscentralens nyaste publikationer.

Mera information:
Veli-Matti Salminen, tfn 040 1424 896, veli-matti.salminen@evl.fi Öppna länk i ny flik
Jussi Sohlberg, tfn 050 3506 196, jussi.sohlberg@evl.fi