Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Ungdomarna ger skriftskolan berömligt vitsord

Publicerad 02.10.2020

Under sommaren har unga haft roligt och känt sig trygga i skriftskolan. Det här framgår av en enkät som 16 000 ungdomar svarat på. De unga gav skriftskolan skolvitsordet 9-.

Konfirmanden Lilli Virolainen i Hertonäs i Helsingfors tycker att skriftskolan var en av de bästa veckorna i hennes liv och att stämningen redan från början var varm, välkomnande och accepterande.
– Jag har aldrig skrattat så mycket i hela mitt liv. Skriftskolan har många dimensioner. Samtidigt som man har roligt med kompisar kan man vända sig inåt och fundera på vad som är viktigt i livet, säger Lilli Virolainen.

– Med all osäkerhet som pandemin förde med sig är det mycket glädjande att konfirmandlägren har kunnat förverkligas och att konfirmanderna upplevt att de haft roligt under skriftskolan, säger Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsarbete på Kyrkostyrelsen.

– Ett av målen för skriftskolan är att ungdomarna får ha roligt och stärka sina vänskapsband. Glädje och samhörighet med andra är grunden för det man gör i skriftskolan, säger Vilppu Huomo, sakkunnig i konfirmandarbete och församlingens fostran på Kyrkostyrelsen.

Församlingarna mötte pandemins utmaningar på olika sätt

Församlingarna hanterade hotet från coronapandemin på olika sätt i sitt konfirmandarbete. Församlingarna intensifierade sina hygienrutiner vid konfirmandundervisningen och flyttade lägren till slutet av sommaren. En del läger har också flyttats till höst- och jullovet, och därför är en del skriftskolor ännu är på hälft.

– Våra ungdomsarbetsledare och andra som jobbar med konfirmander har en bra beredskap för att beakta säkerhet och hygien på läger. Även om sommarens läger innebar många nya åtgärder fanns en bra grund för att klara av de åtgärder som krävdes för att kunna genomföra säkra läger, utan att för den skull behöva pruta för mycket på gemenskap och skoj som är en så viktig del av konfirmandtiden, säger Stråhlman.

Till konfirmationerna har man ofta kunnat ta in ett begränsat antal gäster. Många församlingar strömmat konfirmationerna så att ungdomarnas släktingar och andra närstående har kunnat följa med tillfällena.

Den digitala utvecklingen syns också i konfirmandarbetet. Över 45 procent av de unga uppger att åtminstone en del av skriftskolan förverkligades virtuellt.

Rebecka Stråhlman berättar att också ungdomarna i Borgå stift är nöjda med konfirmandtiden även om medeltalet av skolvitsordet för skriftskolan är snäppet lägre än nationellt, eller 8,5.
– Över hälften av ungdomarna uppger att åtminstone en del av skriftskolan förverkligades virtuell, vilket är fler än det nationella genomsnittet. Både i Borgå stift och i de finska stiften finns ännu skriftskolor som är på hälft. Det betyder att den slutliga bedömningen av konfirmandarbetet 2020 kan ändra.

År 2019 ordnades mer än 2 000 skriftskolor och i den deltog sammanlagt 49 931 unga. Av de 15-åringar som hör till kyrkan deltog ca 92 procent. 77,4 procent av alla 15-åringar deltog i konfirmandarbetet. En del ungdomar deltar i konfirmandundervisningen i 16-17-års ålder. Räknar man med dem deltar över 80 procent av en årskull i konfirmandarbetet.

Mer information:
Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsfrågor, tfn 040 688 1558, rebecka.strahlman@evl.fi
Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig i konfirmandarbete och skolsamarbete, tfn 040 5846 873, maria.bjorkgren-vikstrom@evl.fi
Vilppu Huomo, rippikoulun ja seurakuntakasvatuksen asiantuntija, tfn 050 576 7116, vilppu.huomo@evl.fi