Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Valpanelerna i valet av biskop i Åbo ärkestift inleds nästa vecka

Publicerad 01.10.2020

I höst väljs ny biskop i Åbo ärkestift. Åbo ärkestifts domkapitel ordnar två valpaneler inför den första omgången i valet.

Valpaneler i Björneborg och Reso

Den första valpanelen ordnas i Björneborg tisdag 6 oktober klockan 18 i köpcentret Puuvilla, Puuvilla Areena, Siltapuistonkatu 14. Panelen leds av chefredaktören för tidningen Länsi-Suomi Janne Rantanen. Panelen direktströmmas och länken till direktströmningarna publiceras på Länsi-Suomis webbplats, Åbo domkapitels webbsida och i sociala medier.

Den andra valpanelen ordnas i Reso tisdag 20 oktober klockan 18 i köpcentret Mylly, Myllynkatu 1. Diskussionen leds av chefredaktören för Turun Sanomat Kari Vainio. Också den här diskussionen direktströmmas och länken till direktströmningarna publiceras senare på Åbo ärkestifts webbplats.

Panelerna är öppna för allmänheten och kan följas på plats om inte coronaläget förvärras. Personer med luftvägssymtom eller andra covid-19 symtom får inte delta på plats.
Panelerna pågår i ca 1,5 timme.

Frågor till kandidaterna

Det är möjligt att på förhand sända in frågor till kandidaterna vid valpanelerna. Frågorna kan sändas till pauliina.jarvinen@evl.fi.

En eventuell andra valomgång

Ifall det blir en andra valomgång ordnas i Åbo domkyrka i samarbete med Yle onsdag 18.11.2020 klockan 18 en diskussion med de två kandidater som samlat flest röster i första valomgången. Diskussionen leds av chefen för Yle Lounais-Suomi Antti Korhonen. Yle direktströmmar valpanelen.

Biskopsvalets webbplats

Valet av biskop i Åbo ärkestift har egna webbsidor där det finns samlat information om valet, kandidaterna, fotografier för mediernas bruk och information om stödgruppernas kontaktpersoner. Där finns också information om valpaneler där alla kandidater deltar och som ordnas av andra än ärkestiftet.

Valet syns också i ärkestiftets sociala mediekanaler.

Kandidater i valet

Ärkestiftet har lottat nummer till kandidaterna i september och de utföll enligt följande:
2. kyrkoherden i Mikaelin seurakunta i Åbo Jouni Lehikoinen
3. kyrkoherden i Malmin seurakunta Heikki Arikka
4. kyrkoherden i Porin Teljän seurakunta Kaisa Huhtala
5. stiftdekanen vid Åbo ärkestifts domkapitel Mari Leppänen

Röstberättigade och valtidtabell

Det finns ca 1192 röstberättigade i valet av biskop i Åbo ärkestift. Alla stiftets präster och lektorer har rösträtt och motsvarande antal lekmannaelektorer, alltså hälften präster och hälften lekmän. Största delen av lekmannaelektorerna representerar stiftets församlingar. De har valts av församlingarnas kyrkofullmäktige eller församlingsråd i relation till församlingens folkmängd. Till lekmannaelektorerna hör förutom församlingarnas representanter också lekmannamedlemmarna i stiftsfullmäktige, lekmannaombuden i kyrkomötet och den lekmannamedlem som valts till kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem.

Valet av biskop i Åbo ärkestift ordnas prosterivis 5.11.2020. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i det första valet ordnas ett andra val 3.12.2020 mellan de två kandidaterna som fick flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.2.2021 och vigs till ämbetet 7.2.2021. Biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala går i pension 31.1.2021.

Mera information:
Stiftspastorn i Åbo ärkestift Pauliina Järvinen, tfn 0400 126 515, pauliina.jarvinen@evl.fi,( kommunikation)
Åbo ärkestifts lagfarna assessor Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi

Om valet av biskop på Åbo ärkestifts webbplats (på finska)Öppna länk i ny flik