Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskoparna: Högsta förvaltningsdomstolens avgörande klargör det rättsliga läget

Publicerad 18.09.2020

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har 18.9.2020 avgjort ärendet som rör en präst som förrättat kyrklig vigsel av ett par av samma kön. Enligt HFD:s avgörande hade domkapitlet rätt att ge en varning till den präst som vigt ett par av samma kön.

Biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland konstaterar att HFD:s avgörande klargör det rättsliga läget för den diskussion om kyrklig vigselpraxis som pågått en längre tid.

”HFD har avgjort ärendet om huruvida en präst som vigt par av samma kön kan åläggas följder. Att besluta om kyrkans äktenskapssyn hör å sin sida till kyrkans egna beslutsorgan som en fråga som faller inom ramen för den religionsfrihet som tryggas i grundlagen”, konstaterar biskoparna.

Biskopsmötet behandlar frågan vid sitt nästa möte 21.10.2020.