Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Diakonibarometern 2020: Diakoniarbetet görs i en föränderlig verksamhetsmiljö

Publicerad 17.09.2020

Diakonibarometern 2020 beskriver diakoniarbetets vardag som definieras av ständig förändring. Barometern berättar hur diakoniarbetarna ser på sitt arbete och det professionella kunnandets särdrag. Diakoniabarometri 2020 – Aina uuden edessä (ung. Diakonibarometern 2020 – Alltid inför något nytt) offentliggörs 21.9.2020. Barometerns enkätmaterial är insamlat i januari 2020 just innan coronaviruspandemin förde med sig omfattande samhälleliga förändringar.

− Till diakoniarbetets innersta väsen hör att ständigt reagera på vad som händer i verksamhetsmiljön. I den här undersökningen har vi samlat den slutliga situationen för en viss tidsperiod – ett material som man senare kan jämföra med, konstaterar styrgruppens ordförande Tiina Ikonen vid Yrkeshögskolan Diakonia (Diak).

I Diakonibarometern 2020 behandlas förutom en helhetsbild av diakoniarbetets vardag, förändringar i diakonins mathjälp, betydelsen av religiös läskunnighet i diakoniarbetet och diakoniarbetets ledning. Rapporten är gjord av studerande för högre yrkeshögskoleexamen vid Diak, Hanna Alava, Auli Kela, Anni Nikkanen och Pirjo Paloviita.

Mathjälpen har blivit en etablerad del av församlingarnas arbete

I diakoniarbetet möter man de som har det sämst ställt i samhället. Arbetet syns till exempel i församlingarnas mathjälp. När man gjorde enkäten hade tyngdpunkten flyttat från att dela ut matkassar till gemensamma matserveringar.

− Matkassar, matservering för mindre bemedlade och ekonomisk hjälp har blivit en etablerad del av församlingens sätt att hjälpa, trots att de var planerade som temporära insatser efter 1990-talets recession. Den ekonomiska hjälpen tar en stor del av diakoniarbetarnas arbetstid, berättar Pirjo Paloviita som forskat i hur mathjälpen förändrats.

Kritiken mot mathjälpen utmanar också kyrkan till att fundera över om den genom sin verksamhet upprätthåller en situation där en fattig är tvungen att ty sig till mathjälp. Å andra sidan är ensamhet ett stort problem och nästan alla diakoniarbetare (94 %) var av den åsikten att gemensamma matserveringar kan förebygga ensamhet. Hälften av de som svarade ansåg att matserveringar inte helt kan ersätta matutdelning utan båda behövs. Tre fjärdedelar av diakoniarbetarna ville bli av med brödköerna. Mathjälpen kunde i större utsträckning ske i samarbete med olika aktörer.

Diakonibarometern offentliggörs på ett webinarium måndag 21.9.2020 kl. 13-15. Delta i webinariet via länken. Använd gärna webbläsaren Chrome. Ingen anmälan på förhand. Medier har möjlighet att delta i evenemanget på Diak i Helsingfors (Byholmsgränden 2, 00580 Helsingfors, rum 222, 2 vån.) Beakta Diaks coronaanvisningar då du anländer till platsen.

Diakonibarometern är en enkätundersökning riktad till kyrkans diakoniarbetare. Den kartlägger diakoniarbetarnas uppfattningar och erfarenheter av såväl aktuella fenomen som församlingarnas diakoniarbete. Samtidigt granskar den vad som är beständigt och tidsbundet i diakoniarbetet. Den nuvarande elfte diakonibarometern gjordes i samarbete mellan Kyrkostyrelsens enhet för diakoni och själavård, Kyrkans forskningscentral, Diakoniarbetarnas Förbund r.f., Diakonian tutkimuksen seura och Diak.

Mera information:
Airi Raitaranta, sakkunnig i diakonins utveckling, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1547, airi.raitaranta@evl.fi
Tiina Ikonen, lektor, Yrkeshögskolan Diakonia, tfn 040 509 6413, tiina.ikonen@diak.fi
Diakoniabarometri 2020 – Aina uuden edessä (Suomen ev. lut. kirkon julkaisuja DKIR/617/06.02/2020) är tillgänglig 21.9 på adressen julkaisut.evl.fi.