Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopen i Åbo ärkestift väljs bland fyra kandidater

Publicerad 07.09.2020

Kandidatnomineringen i valet av biskop i Åbo ärkestift avslutades idag 7.9.2020. Till kandidater har nominerats kyrkoherden i Malmin seurakunta Heikki Arikka, kyrkoherden i Porin Teljän seurakunta Kaisa Huhtala, kyrkoherden i Mikaelinseurakunta i Åbo Jouni Lehikoinen och stiftdekanen vid Åbo ärkestifts domkapitel Mari Leppänen.

Valpaneler i Björneborg och Reso

Åbo ärkestifts domkapitel ordnar två valpaneler inför den första valomgången. Den första valpanelen hålls tisdag 6 oktober klockan 18 i köpcentret Puuvilla i Björneborg. Den andra valpanelen ordnas tisdag 20 oktober klockan 18 i köpcentret Mylly i Reso. Panelerna är öppna för allmänheten och ordnas i samarbete med lokala medier. Båda valpanelerna direktströmmas. Länkarna till direktströmningarna sätts ut på Åbo domkapitels webbsida.

Ifall det blir en andra valomgången ordnas i samarbete med Yle en diskussion mellan kandidaterna onsdag 18 november klockan 18 i Åbo domkyrka. Diskussionen direktströmmas.

Information om valpaneler som ordnas av andra aktörer samlas på biskopsvalets sida på Åbo domkapitels webbplats.

Fråga kandidaterna

Det är möjligt att sända in frågor man vill ställa till kandidaterna inför valpanelerna. Frågorna kan sändas till pauliina.jarvinen@evl.fi.

Röstberättigade och valtidtabell

Det finns ca 1192 röstberättigade i biskopsvalet i Åbo ärkestift. Alla stiftets präster och lektorer har rösträtt och motsvarande antal lekmannaelektorer, alltså hälften präster och hälften lekmän. Största delen av lekmannaelektorerna representerar stiftets församlingar. De har valts av församlingarnas kyrkofullmäktige eller församlingsråd i relation till församlingens folkmängd. Till lekmannaelektorerna hör förutom församlingarnas representanter också lekmannamedlemmarna i stiftsfullmäktige, lekmannaombuden i kyrkomötet och den lekmannamedlem som valts till kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem.

Valet av biskop i Åbo ärkestift ordnas prosterivis 5.11.2020. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i det första valet ordnas ett andra val 3.12.2020 mellan de två kandidaterna som fick flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.2.2021 och vigs till ämbetet 7.2.2021. Biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala går i pension 31.1.2021.

Mera information:
Stiftspastorn i Åbo ärkestift Pauliina Järvinen, tfn 0400 126 515, pauliina.jarvinen@evl.fi,( kommunikation)
Åbo ärkestifts lagfarna assessor Matti Mäkinen, tfn 0400 774 311, matti.makinen@evl.fi

Om valet av biskop på Åbo ärkestifts webbplats (på finska)Öppna länk i ny flik
Fotografier på kandidaterna finns i kyrkans bildbank; kuvapankki.evl.fi.

Kandidaternas webbplatser:

Heikki Arikkas webbplats

Kaisa Huhtalas webbplats

Jouni Lehikoinens webbplats

Mari Leppänens webbplats