Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Första församlingen med laddningsstation för elbilar är Malm i Helsingfors – laddningen bidrar till insamlingen Gemensamt Ansvar

Publicerad 04.09.2020

På parkeringsplatsen vid församlingen i Malm i Helsingfors kan man nu ladda sin elbil. Det är den första laddningsstationen som placerats intill en kyrka.  För varje laddning går ett bidrag till insamlingen Gemensamt Ansvar.

Hybrid- och elbilarnas antal ökar märkbart år för år i Finland och man behöver skapa möjligheter för användarna att ladda sina bilar nationellt och flexibelt. Unikt för laddningsstationen vid församlingen i Malm i Helsingfors är att man styr intäkter från användningen till insamlingen Gemensamt Ansvar.

– Tillsammans med församlingen i Malm förverkligade vi en offentlig laddningsstation med två laddningspunkter vid kyrkans parkeringsplats utomhus. Som ett pilotförsök donerar vi 0,5 cent per kilowattimme till insamlingen Gemensamt Ansvar berättar kundrelationschef Jori Malmi på Helen Ab.

Idén till en donerande laddningsstation kom från Jori Malmi och Kyrktjänsts utvecklingschef Jari Kupiainen.
– Samtidigt som man laddar sin själ i kyrkan kan man ladda bilen utanför, beskriver Jari Kupiainen.

Laddningsavtalet är uppgjort på viss tid och i kraft fem år från undertecknandet.

Församlingens kyrkoherde Heikki Arikka konstaterar att då man med varje laddning bidrar till insamlingen är det till nytta för såväl miljön som människor, och han säger att församlingen på det här sättet vill vara en föregångare.

Jori Malmi berättar att det också finns andra ansvarsfulla tjänster för församlingarna vid sidan av laddningspunkter för elbilar, till exempel solkraftverkslösningar, miljöel och förnybar fjärrvärme.

Mot en klimatneutral kyrka

Enligt Evangelisk-lutherska kyrkans energi- och klimatstrategi förbinder sig kyrkan att bekämpa klimatförändringen och främja en hållbar livsstil. Det konkreta målet i klimatstrategin som kyrkan strävar efter är att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. Laddningsstationer vid vägkyrkor finns också med bland rekommendationerna i kyrkans klimatstrategi. Kyrkan ska var klimatneutral år 2030.

Ungdomarna i församlingen i Malm är miljömedvetna och känner till kyrkans målsättning.

– Kyrkans klimatneutrala mål är bra men tunga att förverkliga. Kyrkan måste visa att den är tidsenlig och vilken makt den har att påverka finländarna rent konkret. Det visar till exempel den här laddningspunkten, säger Aapo Patokoski som är klimataktivist i församlingen.

I Malm tar man små steg mot en miljövänligare församling; på sommaren installerades solpaneler på kyrkan i Vik. Också i konfirmandarbetet syns miljöarbetet.

– Jag är glad över att församlingens konfirmandundervisning följer principerna för Grön skriba. Till exempel serveras vegetarisk mat, berättar Siiri Laakkonen.

Ungdomarna utmanar framför allt kyrkans beslutsfattare att verka för klimatet.

– Kyrkan måste vara med i kampen mot klimatförändringen. Till det behövs alla, säger Milo Rantala.

Mera information:
Heikki Arikka, kyrkoherde, Malmin seurakunta, 09 2340 4411, 050 465 5784, heikki.arikka@evl.fi
Jori Malmi, kundrelationschef, Helen Ab, Jori.Malmi@helen.fi
Jari Kupiainen utvecklingschef, Kirkkopalvelut – Kyrktjänst, 040 355 1614 jari.kupiainen@kirkkopalvelut.fi
Anu Merenlahti kommunikationschef, Malmin seurakunta, 050 528 4453, anu.merenlahti@evl.fi
Leena Piirto kommunikationschef, Kirkkopalvelut – Kyrktjänst, 040 182 7264, leena.piirto@kirkkopalvelut.fi

Här kan man ladda ner fotografier.

På fotografierna från laddningspunkten i församlingen i Malm i Helsingfors finns församlingens miljöaktiva Milo Rantala, Siiri Laakkonen och Aapo Patokoski, och ungdomsarbetsledare Mika Savolainen. Fotograf Timo Lahtinen.