Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Heikki Arikka kandidat i valet av biskop i Åbo ärkestift

Publicerad 02.09.2020

Kyrkoherden i Malmin seurakunta i Helsingfors, teologie magister Heikki Arikka (f. 1971) har som fjärde kandidat nominerats i valet i biskopen i Åbo ärkestift. Valmansföreningen lämnade in stiftelseurkunden till domkapitlet på 2.9.2020.

Heikki Arikka är kyrkoherde i finska församlingen i Malm i Helsingfors sedan 2016. Tidigare bland annat sakunnig på Innofactor, chef för centralregistret i Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet och teolog inom fostran.

Kandidatnomineringen i Åbo ärkestifts biskopsval inleddes 6.7 och avslutas 7.9. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat.

Det finns ca 1192 röstberättigade i biskopsvalet i Åbo ärkestift. Alla stiftets präster och lektorer har rösträtt och motsvarande antal lekmannaelektorer. Största delen av lekmannaelektorerna representerar stiftets församlingar. De har valts av församlingarnas kyrkofullmäktige eller församlingsråd i relation församlingens folkmängd. Till lekmannaelektorerna hör förutom församlingarnas representanter också lekmannamedlemmarna i stiftsfullmäktige, lekmannaombuden i kyrkomötet och den lekmannamedlem som valts till kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem.

Valet av biskop i Åbo ärkestift ordnas prosterivis 5.11.2020. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i det första valet ordnas ett andra val 3.12.2020 mellan de två kandidaterna som fick flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.2.2021 och vigs till ämbetet 7.2.2021. Biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala går i pension 31.1.2021.

Tidigare har också kyrkoherde Jouni Lehikoinen, stiftsdekan Mari Leppänen och kyrkoherde Kaisa Huhta nominerats till kandidat i valet.

Mera information:
valmansföreningens ombud Pertti Ruotsalo, tfn 040 502 0077, pertti@ruotsalo.com
lagfarna assessorn Matti Mäkinen, tfn 0400 774311, matti.makinen@evl.fi
Stiftspastor Pauliina Järvinen (kommunikation), tfn 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi
Heikki Arikkas webbplats
Om valet av biskop på Åbo ärkestifts webbplats (på finska)Öppna länk i ny flik