Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Minister Annika Saarikko: Kyrkan viktig för att stöda finländarnas andliga balans

Publicerad 12.08.2020

I statsrådets hälsning till kyrkomötet på onsdagen 12.8.2020 lyfte minister Annika Saarikko coronaviruskrisen och det goda i att finländarna under våren visat att vi bryr oss och tar hand om varandra och ställer det gemensammas bästa fram om det egna.

– Säkerhet är ett av våra viktigaste värden och Finland är ett tryggt land att bo i, sade Saarikko.

Hon påminde om att det i statsrådets säkerhetsstrategi finns definierat hur vi i det finländska samhället förbereder oss för eventuella hot och vilka viktiga funktioner som måste upprätthållas i alla situationer. En av de funktioner som anses vara en hörnsten i samhällets säkerhet är den psykiska uthålligheten vid kriser.

Saarikko lyfte fram kyrkan som en viktig aktör då det gäller att stärka finländarnas andliga balans och välmående.

– Kyrkan har hjälpt människor att hantera förlust, sorg och ovisshet och gett hopp åt dem som förlorat det. Hjälpen har erbjudits alla, medlemskap i kyrkan har inte varit någon förutsättning för att få hjälpen.

Saarikko påminde om att finländarna har uppskattat det kyrkan gjort under krisen. Till exempel har församlingsanställda anpassat såväl mathjälpen och dess logistik som hjälpen till äldre och kartläggningen av den.

– Dessutom har kyrkan med hjälp av sociala medier och distansförbindelser innovativt sökt nya verksamhetsformer. Kyrkans diakoniarbete har tillsammans med kommunerna i snabb takt utvecklat lösningar för att helt konkret förmedla hjälp framför allt till de som har det sämst ställt.

Saarikko påminde om att behovet av det stöd som församlingarna ger inte minskar under återhämtningen från krisen.

– Vi vet på basen av depressionen på 1990-talet att behovet av diakonin kommer att öka fortsättningsvis. Det här viktiga och betydande arbetet har regeringen velat stöda. Undervisnings- och kulturministeriet har nyligen beviljat evangelisk-lutherska kyrkan 4,4 miljoner euro i specialstöd för att stöda diakoniverksamheten.

I sitt tal nämnde ministern också om reformen av kyrkolagen.
– Riksdagens förvaltningsutskott beslöt att föreslå att det inte låter de lagförslag som den nu behandlar förfalla utan de får vänta på beredningen av helhetsreformen. Såväl riksdagens som regeringens mål är att reformen av kyrkolagen och annan nödvändig lagstiftning som rör kyrkan bereds och stadgas i god anda så att den håller tidens tand och är i samklang med grundlagen.

Minister Saarikkos tal i sin helhet (pdf)

Kyrkomötesveckans webbadresser:

Direktströmningen från kyrkomötet https://evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet
På samma webbadress finns också kyrkomötets handlingar, förteckning över ärenden under behandling och preliminär arbetsplan för veckan.
Bilder från kyrkomötet finns i kyrkans bildbank på webbadressen kuvapankki.evl.fi.
Medierna kan använda fotografierna fritt i rapporteringen om kyrkomötet. Uppge källa och fotografens namn.

Det går att följa med kyrkomötets arbete via nätet och på Twitter under hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokus.

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Eeva-Kaisa Heikura, kommunikationschef, tfn 040 688 1421 
Tuulikki Terhemaa, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 372 1239