Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Stiftsdekan Mari Leppänen kandidat i valet av biskop i Åbo ärkestift

Publicerad 12.08.2020

Stiftsdekan, teologie och filosofie magister Mari Leppänen (f. 1978) har som andra kandidat nominerats i valet  av biskop i Åbo ärkestift. Valmansföreningen lämnade in stiftelseurkunden till domkapitlet på onsdag 12.8.

Mari Leppänen är stiftsdekan i Åbo ärkestift sedan 2019. Hon har tidigare arbetat bland annat som biskopens specialrådgivare, projektchef på Kyrkostyrelsen för församlingsvalet och som präst i församlingen i Lundo.

Kandidatnomineringen i Åbo ärkestifts biskopsval inleddes 6.7 och avslutas 7.9. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat.

Det finns ca 1192 röstberättigade i biskopsvalet i Åbo ärkestift. Alla stiftets präster och lektorer har rösträtt och motsvarande antal lekmannaelektorer. Största delen av lekmannaelektorerna representerar stiftets församlingar. De har valts av församlingarnas kyrkofullmäktige eller församlingsråd i relation till församlingens folkmängd. Till lekmannaelektorerna hör förutom församlingarnas representanter också lekmannamedlemmarna i stiftsfullmäktige, lekmannaombuden i kyrkomötet och den lekmannamedlem som valts till kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem.

Valet av biskop i Åbo ärkestift ordnas prosterivis 5.11.2020. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i det första valet ordnas ett andra val 3.12.2020 mellan de två kandidaterna som fick flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.2.2021 och vigs till ämbetet 7.2.2021. Biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala går i pension 31.1.2021.

Tidigare har också kyrkoherde Jouni Lehikoinen nominerats till kandidat i valet.

Mera information:
valmansföreningens ombud Kerttu Palmunen, tfn 044 570 4547, kerttu.pal@gmail.com
lagfarna assessorn Matti Mäkinen, tfn 0400 774311, matti.makinen@evl.fi
Stiftspastor Pauliina Järvinen (kommunikation), tfn 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi

Mari Leppänens webbplats http://www.marileppanen.fi/

Om valet av biskop på Åbo ärkestifts webbplats (på finska)