Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen inleder valet av det ecklesiastikråd som är chef för ekonomiavdelningen

Publicerad 26.08.2020

Chefen för kyrkostyrelsens ekonomiavdelning Leena Rantanen avgår med pension 1.2.2021 från tjänsten som ecklesiastikråd med chefsansvar för Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond.

I september 2020 kommer tjänsten som det ecklesiastikråd som är chef för kyrkostyrelsens ekonomiavdelning att lediganslås offentligt. Då ansökningstiden har utgått gör en arbetsgrupp anställningsintervjuer och föreslår för plenum vem som väljs till tjänsten.

De sökande intervjuas å tjänstens vägnar av kanslichef Pekka Huokuna som också är förman för ekonomiavdelningens chef, chefen för förvaltningsavdelningen Pirjo Pihlaja och kyrkostyrelsens personalchef Sari Kiili, och av kyrkomötets ekonomiutskotts ordförande Tapio Tähtinen. Kyrkostyrelsens plenum utsåg 26.8 Heikki Sorvari till plenums representant i intervjuarbetsgruppen.

Kyrkostyrelsens plenum besluter om besättande av de ledande tjänsterna på kyrkostyrelsen.

Mera information: Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, tfn 050 553 6203

Direktionsmedlemmar för Kyrkans pensionsfonds valdes för tiden 26.8.2020–31.5.2024

Kyrkostyrelsens plenum valde följande medlemmar och deras personliga ersättare (inom parentes) till Kyrkans centralfonds direktion för tiden 26.8.2020–31.5.2024:

  • VD Pasi Strömberg, ordf. för Eläkekassa Verso (VD Timo Toropainen Eläkesäätiöyhdistys)
  • VD Jussi Junni, Förhandlingsorganisationen för utbildade inom den offentliga sektorn FOSU rf (Förhandlingschef Anne Kaitainen Förhandlingsorganisationen för utbildade inom den offentliga sektorn FOSU rf)
  • Verksamhetsledare Paula Aaltonen, Kirkon alat ry. (Arbetsmarknadsjurist Pekka Pietinen Kirkon alat ry.) 
  • Arbetsmarknadsjurist Jonna Voima, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty (Jurist Keijo Karhumaa, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL)
  • Förvaltningsdirektör Risto Hämäläinen, Esbo kyrkliga samfällighet (Förvaltningsdirektör Juha Tuohimäki, Helsingfors kyrkliga samfällighet)
  • Placeringsdirektör Ari Huotari, Keva (Fastighetschef Seppo Kosola, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet)
  • Placeringschef Tomi Viia, Vakuutusyhtiöiden sijoitukset, OP Varainhoito Oy (Jurist Timo von Boehm, Kyrkans arbetsmarknadsverk)
  • Direktör Hanna Hiidenpalo, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo (VD Hannu Hokka, Apotekens Pensionskassa)
  • Som representanter för Kyrkostyrelsens plenum valdes Tarja Kantola (ersättare Heikki Sorvari). 

För placering av tillgångarna i Kyrkans pensionsfond finns en direktion för Kyrkans pensionsfond som Kyrkostyrelsen tillsätter för sin mandatperiod. Direktionen består av ordförande och minst fyra och högst åtta övriga medlemmar som var och en har en personlig ersättare. Direktionsmedlemmarna måste vara väl förtrogna med placeringsverksamhet och medlemmar i kyrkan. En tredjedel av medlemmarna ska utses bland personer som föreslås av kyrkans mera betydande personalorganisationer.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, leena.rantanen@evl.fiÖppna länk i ny flik 

Församlingen i Lavia blir en del av församlingen i Norrmark 1.1.2021

Lavian seurakunta upphör 31.12.2020 och införlivas med Noormarkun seurakunta från 1.1.2021. Den utvidgade Noormarkun seurakunta omfattar områdena för nuvarande Lavia och Norrmark.

Mötets granskade protokoll uppdateras senast 2.9 i webbtjänsten Domus