Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kaisa Huhtala kandidat i biskopsvalet i Åbo ärkestift

Publicerad 21.08.2020

Kyrkoherden i Porin Teljän seurakunta, teologie licentiat och prästassessorn Kaisa Huhtala (f. 1963) har som tredje kandidat nominerats i valet av biskop i Åbo ärkestift. Valmansföreningen lämnade in stiftelseurkunden till domkapitlet på fredag 21.8.2020.

Kaisa Huhtala är kyrkoherde i Porin Teljän seurakunta i Björneborg sedan 2011. Hon är för andra treårsperioden prästassessor vid domkapitlet i Åbo ärkestift. Huhtala har tidigare arbetat som chef för centralregistret i kyrkliga samfälligheten i Björneborg och teolog inom fostran.

Kandidatnomineringen i biskopsvalet i Åbo ärkestift inleddes 6.7 och avslutas 7.9. En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat.

Det finns ca 1192 röstberättigade i biskopsvalet i Åbo ärkestift. Alla stiftets präster och lektorer har rösträtt och motsvarande antal lekmannaelektorer. Största delen av lekmannaelektorerna representerar stiftets församlingar. De har valts av församlingarnas kyrkofullmäktige eller församlingsråd i relation församlingens folkmängd. Till lekmannaelektorerna hör förutom församlingarnas representanter också lekmannamedlemmarna i stiftsfullmäktige, lekmannaombuden i kyrkomötet och den lekmannamedlem som valts till kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem.

Biskopsvalet i Åbo ärkestift ordnas prosterivis 5.11.2020. Om ingen av kandidaterna får minst hälften av de avgivna rösterna i det första valet ordnas ett andra val 3.12.2020 mellan de två kandidaterna som fick flest röster.

Den nya biskopen tillträder 1.2.2021 och vigs till ämbetet 7.2.2021. Biskopen i Åbo ärkestift Kaarlo Kalliala går i pension 31.1.2021.

Tidigare har också kyrkoherde Jouni Lehikoinen och stiftsdekan Mari Leppänen nominerats till kandidat i valet.

Mera information:
valmansföreningens ombud Ilona Koivisto, tfn 044 701 9491, ilona.koivisto37@gmail.com
lagfarna assessorn Matti Mäkinen, tfn 0400 774311, matti.makinen@evl.fi
stiftspastor Pauliina Järvinen (kommunikation), tfn 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi

Kaisa Huhtalas webbplats

Om valet av biskop på Åbo ärkestifts webbplats (på finska)