Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet sände ombudsinitiativ om statistikföring, nattvardsgudstjänst och välsignelsens teologi till utskottsbehandling

Publicerad 12.08.2020

Under onsdagen behandlade kyrkomötets plenum tre ombudsinitiativ och sände dem vidare för utskottsbehandling. Sammanlagt nio ombudsinitiativ hade lämnats inom utsatt tidsfrist.

Kyrkomötesombud önskar ändamålsenlig statistikföring i kyrkan

Kyrkomötet sände ett ombudsinitiativ om att minska statistikföringen i kyrkan till allmänna utskottet och framtidsutskottet ska ge utlåtande i frågan. I initiativet förslår åtta ombud att Kyrkostyrelsen granskar och bearbetar anvisningarna för insamling av statistik. Målet med initiativet sägs vara att en vettig mängd statistik samlas in och att man bara samlar in uppgifter som verkligen stöder utvecklingen av kyrkans arbete, ledning, beslutsfattande och verksamhet. Man vill också att statistiken ska kunna jämföras med statistik som andra samhällsaktörer samlar in.

Ombudsinitaitivet i sin helhet

Ändring föreslås i bestämmelserna om nattvardsmässa

Kyrkomötets plenum förde en livlig diskussion med närmare 40 inlägg kring ett ombudsinitiativ om en ändring i kyrkoordningens bestämmelser om nattvardsmässa. Initiativet sändes till allmänna utskottet och konstitutionsutskottet ska ge utlåtande i frågan.

I ombudsinitiativet föreslås att bestämmelserna om nattvard ändrar så att man inte längre skulle behöva kyrkoherdens tillstånd för firande av nattvardsmässa och att domkapitlet inte längre skulle behöva fastställa plats för nattvarden.

Ombudsinitiativet i sin helhet

Ombudsinitiativ om välsignelsens teologi och revidering av formulär för konfirmation och välsignelse av hem

I ett ombudsinitiativ undertecknat av 21 ombud föreslår initiativtagarna att kyrkostyrelsen utreder välsignelsens teologi och på basen av det reviderar formulären för konfirmation och välsignelse av hemmet.

Det nuvarande formuläret för konfirmation motsvarar inte längre den nya konfirmandarbetsplanen och beaktar inte heller det starka inslaget av delaktighet och de ungas verklighet idag. En förnyelse av formuläret skulle stöda församlingarna i genomförandet av konfirmationsmässor. I initiativet ser man det också som naturligt att man samtidigt med revideringen av konfirmationsformuläret också reviderar formuläret för välsignelse av hemmet; också där är elementen av delaktighet viktiga anser initiativtagarna och det hör också nära samman med välsignelsens teologi och den utredningen.

Kyrkomötets plenum sände ombudsinitiativet till handboksutskottet och konstitutionsutskottet ska ge utlåtande i frågan.

Ombudsinitiativet i sin helhet

Kyrkomötet valde juris doktor Timo Esko och juris doktor Juha Raitio till kyrkomötets lagfarna sakkunniga för mandatperioden 1.5.2020-30.4.2024.

Behandlingen av biskoparnas svar på kyrkomötets begäran om att främja en respektfull diskussion och utreda alternativ för att finna lösningar på den rådande oenigheten om äktenskapssynen flyttades fram till en senare tidpunkt. Via kyrkans Twitterkonton kan man följa med tidtabellen för kyrkomötets arbete.

Det går att följa med kyrkomötets arbete via nätet och på Twitter under hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.
Direktströmningen hittar ni via adressen https://evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotetÖppna länk i ny flik
På samma webbadress finns också kyrkomötets handlingar, förteckning över ärenden under behandling och preliminär arbetsplan för veckan.
Bilder från kyrkomötet finns i kyrkans bildbank på webbadressen kuvapankki.evl.fiÖppna länk i ny flik.
Medierna kan använda fotografierna fritt i rapporteringen om kyrkomötet. Uppge källa och fotografens namn.

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Eeva-Kaisa Heikura, kommunikationschef, tfn 040 688 1421 
Tuulikki Terhemaa, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 372 1239