Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet valde utskottsmedlemmar och -ordföranden

Publicerad 11.08.2020

Kyrkomötets elektorer har valt medlemmar till mötets nio utskott och utskotten har valt ordförande sinsemellan.

De olika utskottens ordföranden respektive vice ordföranden är:
handboksutskottet Seppo Häkkinen, vice Päivi Linnoinen
konstitutionsutskottet Matti Repo, vice Hanna Mithiku
lagutskottet Antti Savela, vice Jouko Jääskeläinen
förvaltningsutskottet Aulikki Mäkinen, vice Matti Ketonen
ekonomiutskottet Tapio Tähtinen, vice Kari Aakula
framtidsutskottet Katri Korolainen, vice Ilkka Pöyhönen
allmänna utskottet Pekka Särkiö, vice Aimo Koskelo
kansliutskottet Markku Orsila, vice Anna Lintunen, och
expeditionsutskottet Johanna Lumijärivice Wiking Vuori.

Borgå stifts ombud är medlemmar i följande utskott: Göran Stenlund i handboksutskottet och expeditionsutskottet, Peter Lindbäck i lagutskottet, Ulla-Maj Wideroos i förvaltningsutskottet, Rolf Steffansson i ekonomiutskottet, Patrik Hagman i framtidsutskottet och Mia Andersén-Löf i allmänna utskottet och kansliutskottet. Dessutom ingår biskop Bo-Göran Åstrand i konstitutionsutskottet.

Utskottens medlemmar i sin helhet (pdf)

Initiativ om att ändra förutsättningar för vigsel

Kyrkomötet förde också remissdiskussion om Helsingfors stifts framställning om att i kyrkoordningen ändra förutsättningarna för vigsel till äktenskap så att det räcker med att en i vigselparet är konfirmerad medlem i kyrkan.

Ärendet sändes till allmänna utskottet och konstitutionsutskottet ska ge utlåtande i frågan.

Plenum fortsätter i morgon klockan 9

Mötet hann också inleda remissdiskussion om ett initiativ om att minska statistikföringen i kyrkan. Remissdiskussionen fortsätter på onsdag klockan 9. Då ska plenum också behandla bland annat ett ombudsinitiativ om att förnya formulären för konfirmation och välsignelse av hem, och biskoparnas svar på kyrkomötets begäran om att främja en respektfull diskussion och utreda alternativ för att finna lösningar på den rådande oenigheten om äktenskapssynen.

Minister Annika Saarikko besöker kyrkomötet på onsdag kl. 14.30. Besöket direktströmmas på nätet.

Kyrkomötet fortsätter till och med fredag 14.8.

Det går att följa med kyrkomötets arbete via nätet och på Twitter under hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokus.
Direktströmningen hittar ni via adressen https://evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet
På samma webbadress finns också kyrkomötets handlingar, förteckning över ärenden under behandling och preliminär arbetsplan för veckan.
Bilder från kyrkomötet finns i kyrkans bildbank på webbadressen kuvapankki.evl.fi.
Medierna kan använda fotografierna fritt i rapporteringen om kyrkomötet. Uppge källa och fotografens namn.

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Eeva-Kaisa Heikura, kommunikationschef, tfn 040 688 1421 
Tuulikki Terhemaa, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 372 1239